• CSS

Setkání k projektu "Centra společných služeb"

IV. SETKÁNÍ STAROSTŮ MIKROREGIONU HODONÍNSKO K REALIZOVANÉMU PROJEKTU "CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB" ZE DNE 6.12.2017

Dne 6.12.2017 se konalo IV. povinné setkání zástupců obcí DSO Hodonínsko k realizovanému projektu " Centra společných služeb".

Manažerka zhodnotila přehled dosavadních činností CSS za uplynulé období. Dále byla řešena problematika zapojení DSO do systému veřejné správy v území. Ze strany koordinátora CSS pro Jihomorvaský a Zlínský kraj byla zhodnocena dosavadní činnost pracovníků centra a byly předány informace a novinky k projektu.

FOTO ZE IV. SETKÁNÍ:

 

III. SETKÁNÍ STAROSTŮ MIKROREGIONU HODONÍNSKO K REALIZOVANÉMU PROJEKTU "CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB" ZE DNE 24.5.2017

Dne 24.5.2017 proběhlo III. povinné setkání zástupců obcí DSO Hodonínsko k realizovanému projektu " Centra společných služeb"

Přítomným byla zhodnocena dosavadní činnost CSS. Prezentovány byly nejčastější aktivity a přehled absolvovaných školení zaměstnanců CSS. Byla ověřena spokojenost se službami CSS a s jejich kvalitou u jednoltivých zástupců. V závěru setkáni byli starostové seznámeni s výstupy z I. analýzy přínosů CSS, která byla věnována problematice právního poradenství pro obce DSO Hodonínsko.

FOTO Z III. SETKÁNÍ:

 

II. SETKÁNÍ STAROSTŮ MIKROREGIONU HODONÍNSKO K REALIZOVANÉMU PROJEKTU "CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB" ZE DNE 7.12.2016

Dne 7.12.2016 se uskutečnilo II. povinné setkání zástupců obcí DSO Hodonínsko k realizovanému projektu " Centra společných služeb". Projekt je realizován pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky, v DSO Hodonínsko od srpna 2016.

Zástupci obcí byli na tomto setkání seznámeni s realizovanými aktivitami v rámci projektu za období srpen - listopad 2016, se sebehodnotícími zprávami za uvedené období a o vzdělávacím a kreditním systému zaměstnanců CSS. Mimo jiné byly předány také aktuality týkající se oblasti novely zákona o podpoře sportu a jejich dopadů na obce.

FOTO Z II. SETKÁNÍ:

 

ÚVODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ MIKROREGIONU HODONÍNSKO K REALIZOVANÉMU PROJEKTU "CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB" ZE DNE 8.9.2016

Ve čtvrtek 8.9.2016 proběhlo úvodní setkání starostů k projektu "Centra společných služeb", který je realizovaný pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky. Setkání se zúčastnili starostky a starostové členských obcí DSO. Na úvodním setkání byl starostům představen předmět projektu, vlastní vize fungování CSS, hlavní činnosti a způsob fungování CSS. 

FOTO Z I. SETKÁNÍ:

Foto 1
Foto 2
Foto 3