• Mikroregion Hodonínsko

    Mikroregion Hodonínsko

projekt

POPULÁRNÍ CYKLOZASTAVENÍ PŘI OBECNÍ STUDNI

Mikroregion Hodonínsko v minulých letech zrealizoval několik projektů, týkajících se vybudování cykloodpočívadel v jednotlivých obcích. V minulých letech byl zrealizován projekt s názvem „Tradiční místo odpočinku našich předků; populární cykloodpočívka při obecní studni“, který byl velmi pozitivně ohodnocen turisty, místními obyvateli i vedením obcí. Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí se tedy rozhodl v této aktivitě pokračovat i v letošním roce a zrealizoval již III. etapu tohoto projektu, v rámci kterého byly opraveny čtyři studny a v jejich bezprostřední blízkosti vznikla populární cyklozastavení. 

Projekt byl realizován v roce 2018 za finanční podpory Jihomoravského kraje. 

JMK

Studna "Aloiska" - Nechory, obec Prušánky

Aloiska
Aloiska Po Oprave 1
Aloiska Po Oprave 2

Studna "Komínka" - obec Prušánky

Kominka
Kominka Po Oprave 1
Kominka Po Oprave 2

Studna "V Čekačce" - obec STarý Poddvorov

Cekacka
Cekacka Po Oprave

Studna "U Zastávky"- obec Rohatec

Zastavka
Zastavka Po Oprave

Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí

sídlo svazku obcí: Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
info@hodoninsko.eu
IČ: 71248633, BÚ: 35-4579330217/0100 KB Hodonín, a.s.

vytvořil www.pixelhouse.cz

hodoninsko