CYKLOTRASA NOVÝ PODDVOROV - MORAVSKÝ ŽIŽKOV

JMK

 

 

 

Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí v minulých letech zrealizoval řadu projektů týkajících se vybudování cyklostezek a cyklotras. V této aktivitě hodláme i nadále pokračovat a snažíme se neustále propojovat území mikroregionu novými stezkami a trasami pro cyklisty. Cílem projektu bylo vybavit území Hodonínska další novou a vhodně umístěnou cyklotrasou Nový Poddvorov – Moravský Žižkov a přispět tak ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu v regionu. Realizovaný úsek cyklotrasy vychází z „Generelu cyklostezek Mikroregionu Hodonínsko“, který byl zpracován v roce 2006.

Cyklotrasa Nový Poddvorov – Moravský Žižkov se nachází na pozemku s parcelním číslem 3130, v katastrálním území obce Prušánky. Nový úsek cyklotrasy je dlouhý 391,7 m a široký 3 m. Povrch je zhotoven z asfaltobetonu. Začátek a konec opravené trasy je označen značkou typu IS21a.

Trasa spojuje nejen obce Nový Poddvorov a Moravský Žižkov ale i hodonínský a břeclavský okres a turistům zpřístupňuje atraktivní „Rozhlednu na Podluží“ a okolní vinařské obce. Realizace projektu „Cyklotrasa Nový Poddvorov – Moravský Žižkov“ přispěla k vybudování kvalitní infrastruktury pro bezmotorovou dopravu, zvýšila bezpečnost cyklistů a posílila rozvoj cestovního ruchu v obou regionech.

Projekt byl realizován za finanční podpory Jihomorvaského kraje.

 cyklotrasa NP MZ

 

 

Tagy: projekt