S Centrem společných služeb ve Francii

Svaz měst a obcí České republiky připravil v rámci projektu Centra společných služeb studijní zahraniční cestu do Francie, která se uskutečnila ve dnech 19. – 22. března 2018. Cílem cesty bylo seznámit zástupce Center společných služeb z České republiky s fungováním meziobecní spolupráce v zahraniční. V rámci zahraniční cesty byl připraven bohatý program, během kterého se čeští zástupci zúčastnili zajímavých setkání nejen se zástupci francouzských samospráv ale i s kolegy ze zdejších společenství obcí.

Návštěva Francie byla zahájena jednáním v Conseil Départemental, tj. Departementní rada, ve Štrasburku. Účastníci byli seznámeni s činností departementní rady a s fungováním samospráv a regionální politiky. Představeny byly aktuální legislativní změny vztahující se k činnosti společenství obcí a podpora meziobecní spolupráce ze strany departementní rady.

IMG 01
IMG 02
IMG 03
IMG 04
IMG 05

V rámci následujícího programu byla představena společnost SMICTOM d´Alsace Centrale. Jedná se o společný podnik zajišťující sběr a třídění komunálního odpadu z 90 obcí (zahrnující přibližně 130 000 obyvatel), které jsou uskupeny v 6 společenství obcí. V průběhu návštěvy podniku byla řešena koncepce fungování odpadového hospodářství ve Francii a působnost samospráv respektive společenství obcí v této oblasti. Účastníci zájezdu byli seznámeni s provozem třídícího centra a kompostárny v obci Scherwille, s osvětou v rámci zvyšování povědomí a prevence tvorby odpadů mezi uživateli s cílem zlepšit kvalitu třídění a podpoření snížování množství odpadů.

IMG 01
IMG 02
IMG 03
IMG 04
IMG 05
IMG 06
IMG 07
IMG 09

Další den byla zorganizováno jednání se zástupci Conseil régional d´Alsace, tj. Regionální rady Alsaska, která sídlí ve Štrasburku. Dopolední návštěva byla zahájena prohlídkou reprezentativního sídla rady a následovalo seznámení s její činností, kompetencemi, regionální politikou, či spoluprácí se společenstvem obcí.

IMG 01
IMG 02
IMG 03
IMG 05
IMG 06
IMG 07

Středeční odpolední program byl věnován návštěvě Communauté de communes du Canton D´Erstein (tzv. Společenství obcí kantonu Ertein). Jedná se o společnství obcí v departementu Bas - Rhin, v regionu Grand Est, které sdružuje 28 obcí. V sídle společenství byli zástupci z České republiky přivítání starostou obce Erstein a prezident (předseda) společenství obcí Jean - Marcem Willerem. Společně byla vedena debata o přínosech a záporech meziobecní spolupráce z pohledu francouzského společenství obcí, jeho financování, zajišťovaných službách a realizovaných projektech.

IMG 01
IMG 02
IMG 03
IMG 04

Poslední den zahraniční cesty byl věnován návštěvě obce Breitenbach, která se nachází v departementu Bas - Rhin v Alsasku. Jedná o malou obce s přibližně 700 obyvatel, přesto vývojově dynamickou. Na místní radnici byli zástupci českých Center společných služeb přivítáni starostou Jean - Pierrem Pielou. Odprezentovány byly realizované i zamýšlené projekty a jejich financování. 

IMG 01
IMG 03
IMG 04
IMG 05