Výzva č. 1 IROP - Sociální podnikání

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlásila dne 28.6.2018 výzvu č. 1 - Sociální podnikání k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Na tuto výzvu byla alokována částka 4.159.000,- Kč.

Cílem je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Budou podpořeny projekty na vznik nového sociálního podniku, rozšíření stávajícího sociálního podniku a rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

  • Datum vyhlášení výzvy MAS: 28.6.2018
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.6.2018, 12:00 hod.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.8.2018, 12:00 hod.

 DOKUMENTY K VÝZVĚ:

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Text výzvy č. 1 IROP - Sociální podnikání  

228.9KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 1 - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti  

125.9KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 2 - Kriteria věcného hodnocení  

111.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Obecná pravidla IROP  

2.7MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Specifická pravidla IROP  

1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pozvánka na seminář pro žadatele  

662.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 13.7.2018  

1.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam přijatých žádostí  

134.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti - Lakovna Ladná  

692.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis ze zasedání hodnotící komise dne 15.10.2018  

528.9KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z 10. zasedání Výběrové komise dne 23.10.2018  

1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z 48. zasedání Výboru MAS dne 24.10.2018  

710.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam schválených žádostí o dotaci - 1. IROP  

135.3KB Stáhnout

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING