Výzva č. 2 IROP - Komunitní centra I.

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlásila dne 28.6.2018 Výzvu č. 2 - Komunitní centra I. k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Na tuto výzvu byla alokována částka 6.000.000,- Kč.

Cílem je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Budou podpořeny projekty na výstavbu, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány. Dále na nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení.

  • Datum vyhlášení výzvy MAS: 28.6.2018
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.6.2018, 12:00 hod.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.8.2018, 12:00 hod.

 DOKUMENTY K VÝZVĚ:

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Obecná pravidla IROP  

2.7MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Text výzvy č. 2 IROP - Komunitní centra I.  

221.7KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 1 - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti  

125.7KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 2 - Kriteria věcného hodnocení  

111.9KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Specifická pravidla IROP  

1.9MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pozvánka na seminář pro žadatele dne 13.7.2018  

670.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace ze semináře pro žadatele dne 13.7.2018  

1.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam přijatých žádostí  

134.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis ze zasedání hodnotící komise dne 19.11.2018  

314.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list věcného hodnocení - Komunitní centrum Prušánky  

676.7KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z 11. zasedání Výběrové komise dne 19.11.2018  

664.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z 50. zasedání Výboru MAS dne 22.11.2018  

905.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam schválených žádostí o dotaci - 2. IROP  

183.3KB Stáhnout

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING