• IROP
  • Uzavřené výzvy
  • 9. výzva - Doprava II

Výzva č. 9 - Doprava II

T

Terminály a parkovací systémy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2

- rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu

- rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě

Bezpečnost dopravy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a   místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

- realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů

Celková alokovaná částka je 2 125 231,000 Kč.

Příjem žádostí v termínu od 15. 7. 2020 do 25. 8. 2020 do 15.00.

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Tabulka doporučených projektů   Nový

127.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis Výbor 20.10.2020  

3.7MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezenční listina Výběrová komise 15.10.2020  

464.7KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis Výběrová komise 15.10.2020  

2.2MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list - věcné hodnocení Starý Poddvorov  

651.7KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list - věcné hodnocení Moravský Žižkov  

654.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezenční listina Hodnotící komise 09.10.2020  

268.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis Hodnotící komise 09.10.2020  

477.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezenční listina Výběrové komise 05.10.2020  

497.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis Výběrové komise 05.10.2020  

969.7KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kontrolní list FN a P 9. výzva IROP  

296.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace - 9. výzva IROP - Doprava II  

1.5MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pozvánka na seminář pro žadatele k 9. výzvě - Doprava II  

159.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Text výzvy č. 9 IROP - Doprava II  

263.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení  

124.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti  

156.3KB Stáhnout

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz