Aktuálně z MAS

Informace k provozu MAS Jižní Slovácko

MAS Jižní Slovácko oznamuje, že vhledem k současné situaci a nastaveným opatřením jsou prostory regionálního centra, a tím i kanceláře MAS, uzavřeny. Činnost MAS omezena není, jednotliví pracovníci jsou vám nadále k dispozici on-line. Přejeme v rámci možností příjemné dny.

Zaměstnanci MAS

Zakončení projektu "Dva regiony - jedna tvář"

MAS Jižní Slovácko v těchto dnech zakončila přeshraniční projekt z Fondu malých projektů Dva regiony – jedna tvář. Ten realizovala v minulém roce ve spolupráci s Resortem Piešťany. Cílem projektu bylo oživení cestovního ruchu v regionech na obou stranách hranice, navázání spolupráce  a propagace regionů. Největší položkou rozpočtu projektu bylo vybavení informačního místa v Regionálním centru v Hodoníně.  V těchto dnech bylo tedy dokončeno náročné vyúčtování celého projektu a dotační peněžní prostředky byly vyplaceny na účet MAS.

IMG 2221

První setkání výběrové komise v roce 2020

Ke svému prvnímu setkání v roce 2020 se 5.3. sešla Výběrová komise. Na programu bylo věcné hodnocení 3. výzvy OP Životní prostředí. MAS Jižní Slovácko do této výzvy obdržela 2 projekty na veřejnou zeleň. Které obce se budou chlubit novými úpravami veřejných prostranství se veřejnost dozví po jednání Výboru MAS, který ohodnocené projekty schválí.

unnamed

"Příběhy našich sousedů" - zapojení do projektu v rámci MAP II

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín II jsme se zapojili do projektu „Příběhy našich sousedů“ s organizací Post Bellum. Do tohoto projektu se přihlásilo 7 škol v rámci ORP Hodonín a bylo vytvořeno celkem 11 týmů. Cílem projektu je prostřednictvím projektové výuky s využitím vzpomínek pamětníků reflektovat historii 20. století. Žáci zpracují příběhy pamětníků z okolí své školy či bydliště. Své práce veřejně představí na slavnostní závěrečné prezentaci, která proběhne v červnu. My jsme se zúčastnili úvodní hodiny s žáky ZŠ Vančurova. Na této hodině byli žáci seznámeni s tím, co je čeká a jak bude projekt probíhat.

IMG 20200306 082137
IMG 20200306 082201
IMG 20200306 082214

Návštěva v rámci MAP II v ZŠ Ratíškovice

V rámci MAP II jsme zahájili návštěvy všech škol, se kterými spolupracujeme. Účelem návštěv je informovat ředitele škol o průběhu projektu, plánovaných aktivitách a zjistit jejich potřeby. Naše první cesta směřovala do Ratíškovic, kde nás přivítal pan ředitel Hanák a provedl nás novou přístavbou, ve které se nachází učebna jazyků, ručních prací, PC učebna a dílna k polytechnickému vzdělávání.

IMG 20200219 095628
IMG 20200219 095631
IMG 20200219 095632
IMG 20200219 095638
IMG 20200219 095641

Slavnostní předání hasičské cisterny v Dubňanech

Po několikaletém "papírování" konečně vidíme výsledky (nejen) naší práce. Z dotačního titulu vypsaného naší MAS pořídilo město Dubňany novou cisternu a v pátek 14.2.2020 ji slavnostně předalo místní hasičské jednotce. Těšíme se na další zrealizované projekty.

20200214 110241
20200214 110257
20200214 110342
20200214 110721
20200214 111001
20200214 111121
20200214 111320
20200214 111500

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Ing. Helena Chrástková
projektový manažer pro realizaci SCLLD
chrastkova@jiznislovacko.cz
+420 608 061 382


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING