Pozvánka na zasedání Valné Hromady MAS Dolní Morava 24.10.2016

Výbor zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava si vás dovoluje pozvat na 16. zasedání Valné hromady, které se uskuteční v pondělí 24. října 2016 v 17.00 hodin v prostorách sálu Kulturního domu v Josefově.

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Projednání účetní závěrky za rok 2015
4. Výroční zpráva spolku za rok 2015
5. Návrh na ukončení členství ve spolku
6. Projednání žádostí o členství ve spolku
7. Volba členů Výběrové komise spolku
8. Financování projektu „Místní akční plán vzdělávání..." – projednání úvěru od České spořitelny
9. Plán činnosti pro rok 2017
10. Účast MAS v přeshraničních projektech
11. Turistická asociace Slovácko
12. Členské příspěvky pro rok 2017
13. Různé
14. Závěr

Tagy: MAS