Řemeslná a výtvarná dílnička ve Tvrdonicích

"Život na dolním toku Moravy"

Region Podluží ve spolupráci s MAS Dolní Morava pořádají řemeslnou a výtvarnou dílnu "Život na dolním toku Moravy 2014", která se uskuteční v pátek 13.6.2014 v národopisném areálu ve Tvrdonicích v rámci projektu „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě“ realizovaného za podpory Evropské unie a Programu rozvoje venkova ČR.

Hlavním cílem projektu je oživení kulturních, společenských a historických poznatků u zástupců nejmladší generace a jejich seznámení s tradicemi, zvyky, řemeslnými a výtvarnými dovednostmi a všeobecnou kulturou typickou pro oblast Podluží a Hodonínska. Důraz bude také kladen na prohloubení vzájemných vazeb nejmladších věkových skupin a vzájemné poznání života na obou stranách Moravy.

Cílovou skupinou jsou žáci základních škol obcí v působnosti MAS Dolní Morava. Předpokládaný počet účastníků za jednu školu je stanoven na 6 až 8 žáků. (rozmezí 3 až 9 třída, dle zvážení vedení ZŠ). Případný doprovod ze strany ZŠ je předpokládán.

Těšíme se na další setkání a práci s Vámi a s Vašimi žáky.

Tagy: Akce