13. číslo zpravodaje Zvony Podluží

V pořadí již 13 čísla regionálního zpravodaje "Zvony Podluží", které vyšlo v polovině června, tentokrát na téma "Ekologie na Podluží", bylo již rozdáno do všech domácností.

K přípravě se opět sešla redakční rada složená ze zástupců všech 15 členských obcí. Dovíte se informace, v kterých obcích mají sběrné dvory, kde se budují, informace o realizovaných či připravovaných projektech Regionu Podluží, Místní akční skupiny Dolní Morava a dalších partnerů regionu. Součástí je také aktualizovaný kalendář akcí v regionu a výběr z regionální fotogalerie. Také byl přidán přehled výrobců krojů v Regionu Podluží a dětských soutěží jak už folklorních či sportovních. A také se ve zpravodaji objevily fotografie ze Setkání Charty venkovských obcí EU ve Starém Poddvorově.