MAS Dolní Morava přiděluje dotace

Pro Místní akční skupinu Dolní Morava, z.s. byl rok 2018 úspěšným rokem. Podařilo se vyhlásit první dotační výzvy MAS pro podporu rozvoje území našich obcí. Díky těmto výzvám MAS rozhodla o přidělení dotací úspěšným žadatelům za celkem 24 mil. Kč. Velkou část přidělených prostředků představovaly dotace pro zemědělce a menší podnikatele v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Podpořenými aktivitami byly také příměstské tábory, sociální podnikání či komunitní centra.

V současné době jsou vyhlášeny výzvy, které mají podpořit technické vybavení složek IZS, a dále rozvíjet infrastrukturu základních škol a sociálních služeb. V roce 2019 bude MAS vyhlašovat výzvy ve všech dosud nevyčerpaných programech. Přehled všech dotačních titulů najdete na webových stránkách MAS.

Důležitá informace pro zemědělce!

Zemědělští podnikatelé mohou v roce 2019 žádat o dotaci do těchto programů:

Program

Aktivita

Míra dotace

PRV
Nezemědělské podnikání

Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. Podpora zaměřená rovněž na agroturistiku - spojení místní výroby a zemědělských produktů s ubytováním, podporu vybraných nezemědělských činností, podporu drobných regionálních výrobců, farem a podniků, zvýšení odbytu místních výrobků jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky a další.

25 % - pro velké podniky

35 % - pro střední podniky

45 % - pro malé podniky

PRV
Zemědělská infrastruktura

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována i obnova či výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.

90 %

PRV
Konkurenceschopné zemědělství

Podpora zahrnuje investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na zemědělské stavby a technologie. Uspět mohou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu. 

50 %

PRV
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Peníze lze získat na aktivity (vybavení, technologie), které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů.

45 % - pro mikro a malé podniky

35 % - pro střední podniky

PRV
Sdílení zařízení a zdrojů

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Záměrem je pomoci malým hospodářským subjektům ve venkovských oblastech s cílem společně nalézt úspory v rozsahu, kterých nedosahují, pokud působí samostatně. Podporovány budou společné investice na realizaci projektu.

45 % nebo 50 % v závislosti na typu spolupráce

OPŽP – Protierozní opatření

Průlehy, zatravněné pásy, meze, remízky, větrolamy apod.

80 %

Pro více informací kontaktujte kancelář MAS Dolní Morava (od 1.1.2019 jako MAS Jižní Slovácko), sledujte naše webové stránky www.mas-dolnimorava.cz či facebookový profil naší MAS.

Kalendář Regionu Podluží

I letos pro Vás Region Podluží připravil stolní kalendář pro rok 2019, ve kterém najdete i termíny plánovaných akcí v obcích Regionu Podluží. Kalendář zakoupíte na obecních úřadech členských obcí za 50,- Kč.

Štafetový běh Boba Zháňala

Za krásného počasí se ve středu 10.října 2018 konal jubilejní XX. ročník štafetového běhu Boba Zháňala v Hruškách. Tentokrát se štafety zúčastnily děti z osmi základních škol Regionu Podluží. Sportovní odpoledne otevřela starostka obce Hrušky Bc. Jana Filipovičová a celou štafetu pak odstartovala atletka Kateřina Hálová. Sám Bob Zháňal se tentokrát závodu nemohl zúčastnit kvůli zdravotním potížím.  Všechny děti podaly krásné výkony, za které si odnesly nejen sladké ceny. Nejrychlejší byly tentokrát děti z Lanžhota, které zvítězily stylem start-cíl, na druhém místě pak doběhla štafeta z Mor. N. Vsi a třetí místo obsadilo domácí družstvo z Hrušek. Stejně jako během minulého ročníku se i letos podařilo překonat časový rekord této soutěže. Vítězové si vezli domů medaile a krásný putovní pohár.

Více fotek ve fotogalerii.

DRAKIÁDA NA VALECH

Slovanské hradiště v Mikulčicích srdečně zve děti i dospělé na letecké odpoledne "DRAKIÁDA NA VALECH". Akce se uskuteční v neděli 30. září od 15:00 hodin. 

Mikulcice drakiada

Pochod slováckými vinohrady

Klub českých turistů Hodonín ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Městem Hodonín, Regionem Podluží a TV Nova pořádá v sobotu 6. října 2018 42. ročník Pochodu slováckými vinohrady

Prusanky Pochod slovackymi vinohrady