• Cesty k sobě 2010

Cesty k sobě 2010

Dne 14.12.2010 se uskutečnilo setkání seniorů a seniorských organizací v kulturním domě v Josefově pod názvem "Cesty k sobě". Projekt pořádala MAS Dolní Morava o.s. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Zemědělskou agenturou pro zemědělství a venkov Břeclav (ZAZV).
V rámci tohoto setkání byla Ing. Dagmar Adámkovou představena Celostátní síť pro zemědělství a venkov, dále představen projekt národní spolupráce místních akčních skupin "Společné putování za dědictvím regionů", představení krajského projektu "Tradice a inovace ve venkovském cestovním ruchu na jižní Moravě".
Dále proběhlo představení činnosti jednotlivých zůčastněných seniorských organizací s prezentací jejich aktivit a také gastronomických specialit. Také byly prezentovány aktivity seniorských organizací na Vyškovsku a Strážnicku. Dopolední část oživily svým pěveckým vystoupením děti z NS Kordulka ze Starého Poddvorova.
V odpoledních hodinách pak následovala návštěva muzea Starý Kvartýr v Lužicích a návštěva Lázní Hodonín s exkurzí do provozu.

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz