Aktuálně z MAS

LeaderFest 2021 v Kutné Hoře

LeaderFest je označení celostátního setkání MAS z celé České republiky. Po covidové pauze a několika změnách termínu se toto setkání uskutečnilo 21.- 23. září 2021 v Kutné Hoře. Program LeaderFestu je vždy bohatý. Odborné semináře byly letos zaměřeny na přípravu na nové programové období a vystoupili na nich zástupci jednotlivých řídících orgánů. Další část byla zaměřena na workshopy přinášející jak příklady dobré praxe, tak zajímavé a inovativní přístupy v nejrůznějších oblastech činnosti MAS. Poslední den byl se účastníci rozjeli na okolí Kutné Hory na exkurze po úspěšně realizovaných projektech spolufinancovaných EU. V neposlední řadě je LeaderFest o nefomálních setkáních, diskuzích a vzájemném sdílení se mezi MASkami.

 

 

IMG 8299
IMG 8316
IMG 8317
IMG 8322
IMG 8339

  • Vytvořeno dne .

FabLab v Hodoníně

FabLab kaminon, který učí veřejnost o digitálních řemeslech a nejnovějších výrobních technologiích, zavítal minulý týden do Hodonína s akcí "Digitální řemeslo válí". Cílem akce bylo seznámení se špičkovými technologiemi, nabytí znalostí v této oblasti a možnost práce na samotném stroji.

V pojízdné dílně byla k vidění 3D tiskárna, elektronový mikroskop či laserová řezačka. A kdo si přinesl své tričko, mohl si vyzkoušet řezací plotter a termolis. 

Dopoledne bylo vyhrazeno workshopům pro školy a odpoledne pro veřejnost.

Tuto akci připravil Richvalsky Manufacturing ve spolupráci s Fablab Experience, Slovácko válí, ISŠ Hodonín a HAPI.

  • Vytvořeno dne .

Poděkování paní senátorky

Ve středu 15.9.2021 proběhlo v SONNENTORU v Čejkovicích poděkování paní senátorky Anny Hubáčkové dobrovolníkům, kteří se podíleli na provozu příměstského tábora Tornádo pro děti z obcí zasažených tornádem. Děkujeme všem, díky kterým se mohl tábor uskutečnit!Bez názvu

  • Vytvořeno dne .

"Na kus řeči" s předsedou Národní sítě MAS Ing. Jiřím Kristem

V pondělí 30.8.2021 do naší MAS zavítala milá návštěva. Na kus řeči se zastavil předseda Národní sítě MAS Ing. Jiří Krist. Ten se po našem území pohyboval už v neděli jako dobrovolník. V Tvrdonicích pomáhal montovat nábytek do náhradních prostor pro děti z Hrušek, jejichž základní škola je zatím mimo provoz. Kromě zapojení naší MAS do pomoci území po tornádu jsme probrali i téma přípravy strategie CLLD MAS nebo obnovitelných zdrojů energie.

 

IMG 4772
IMG 4775
WhatsApp Image 2021 08 29
WhatsApp Image 2021 08 29 2

  • Vytvořeno dne .

Země živitelka v Českých Budějovicích

Tým Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z.s. měl možnost  v pátek 27. září 2021 nabízet vína od vinařů z postižených obcí tornádem na akci "Večer venkova" v rámci veletrhu "Země živitelka".

Tato akce proběhla na výstavišti v Českých Budějovicích za podpory Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě MAS a Agrární komory. 

Země živitelka je největší agrosalon tohoto typu a zaměřuje se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice ale i na Slovensku. Výstaviště bylo pro návštěvíky otevřené od 26. do 31.8.2021.

 

 

  • Vytvořeno dne .

7.výzva PRV

Dovolujeme si informovat žadatele 7. výzvy PRV MAS Jižní Slovácko o posunutí termínu registrace SZIF z 31.8.2021 na 31.10.2021. Aktuálně se provádí věcné hodnocení a z důvodů řádění tornáda bylo požádáno o prodloužení termínu registrace doporučených žádostí na SZIF.

  • Vytvořeno dne .

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz