• O spolku
  • Orgány spolku
  • Výběrová komise
  • Členové výběrové komise

Členové výběrové komise


Seznam členů Výběrové komise (od 29.11. 2023)

  1) Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov, IČ: 00488496, zájmová skup.: 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupena Mgr. Vojtěchem Pospíšilem, starostou obce,
  2) Obec Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice, IČ: 00284823, zájmová skup.: 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupena Ing. Pavlem Novotným, starostou obce,
  3) Město Lanžhot, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot, IČO: 00283321, zájmová skupina 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupeno Ing. Petrou Říhovou, místostarostkou města,
  4) Obec Čejč, Brněnská 430, 696 14 Čejč, IČO: 00284815, zájmová skupina 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupena Ing. Janem Koutným, starostou obce,
  5) Obec Lužice, IČ: 44 16 43 43, Česká 592/1, 696 18 Lužice zájmová skupina 1. Veřejná správa (veřejný sektor), zastoupenou Ing. Jakubem Buchtou, místostarostou obce,
  6) Jaroslav Smetana, U Svodnice 470, 691 56 Hrušky, nar. 27.5.1977, zájmová skup.: 6. Drobné podnikání (soukromý sektor),
  7) Roman Beneš, Hlavní 145, 691 56 Hrušky, nar. 2.1.1975, zájmová skup.: 2. Zemědělci a vinaři (soukromý sektor)
  8) Zdeněk Šmýd, Úzká 1640, 696 42 Vracov, nar. 2.3.1975, zájmová skup.: 3. Cestovní ruch, fyzická osoba
  9) ZP Mikulčice, a.s., Těšice 164, 696 19 Mikulčice, IČ: 25573306, Zájmová skup.: 2. Zemědělci a vinaři, zastoupená Mgr. Ivanou Ilčíkovou,
10) Zemědělská a.s. Čejkovice, Bílovická 950, 696 15 Čejkovice, IČ: 25504932, zájmová skup.: 2. Zemědělci a vinaři (soukromý sektor), zastoupena Ing. Tomášem Martincem, jednatelem,
11) Mgr. Petr Dresler, Ph.D., Hrušky 33, 691 56, Hrušky, nar. 28.6.1978, zájmová skup.: 4. Sport a kultura, fyzická osoba

§ 9   Výběrová komise

1. Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku. Má 5 členů včetně předsedy a místopředsedů. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Je-li členem výběrové komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
2. Funkční období členů výběrové komise činí nejvýše jeden rok, opakované zvolení je možné.
3. Výběrová komise ze svého středu volí předsedu a místopředsedy výběrové komise a také je odvolává. Odvoláním z funkce předsedy a místopředsedy výběrové komise nezaniká členství ve výběrové komisi.
4. Předseda svolává a řídí její zasedání. Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát do roka. Schůze výběrové komise svolává předseda, případně místopředseda, a to nejméně 14 dnů před datem jednání. Součástí pozvánky k jednání, která je rozesílána obvyklým způsobem všem členům výběrové komise, je místo, termín a návrh programu schůze.
5. Předseda výběrové komise řídí činnost výběrové komise a podepisuje veškerou její dokumentaci. Je odpovědný za plnění úkolů uložených výborem.
6. Výběrová komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Pro schválení jakéhokoli usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů výběrové komise.
7. Hlasovací právo členů výběrové komise je rovné

8. Výběrová komise zejména:

a)  provádí výběr projektů na základě objektivních kritérií – stanovuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD
b)  doporučuje výboru výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace.

 

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

Projekt "MAS - MAS Jižní Slovácko - 1" registrační číslo projektu CZ.07.02.01/00/22_003/0000178 je projektem provozního charakteru, jehož cílem je zajistit stabilní administrativní kapacitu MAS. Dále jsou díky němu financovány také některé další výdaje potřebné pro výkon činnosti MAS. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Technické cookies
Technické cookies
Přijmout
Odmítnout