• CLLD 2014-2020
  • Komunitní příprava strategie 2014-2020
  • Kulaté stoly pro veřejnost 2013

Kulaté stoly pro veřejnost 2013


Místní akční skupina Dolní Morava ve spolupráci s Regionem Podluží a Mikroregionem Hodonínsko uspořádala v závěru roku 2013 pro zástupce veřejnosti, samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru společné diskusní kulaté stoly, které se uskutečnily v obcích v územní působnosti MAS Dolní Morava.
Kulaté stoly se uskutečnily v rámci realizace projektu "Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě" podpořeného z Programu rozvoje venkova, opatření III.4.1.

Program jednání:
1.    Zahájení
2.    Představení činnosti MAS Dolní Morava
3.    Představení činnosti partnerské MAS (Strážnicko) v rámci PRV IV.1.2
4.    Příprava integrované strategie území – základní informace
5.    Panelová diskuse – dotazník, diskuse dle vybraných témat
6.    Zhodnocení získaných informací a poznatků
7.    Diskuse a Závěr

Formou „kulatých stolů" byla zapojena široká veřejnost do procesu tvorby Integrované strategie území (ISU), která je nutným a výchozím dokumentem pro plánovací období 2014 až 2020. Jednalo se o pracovní kulatý stůl pro zástupce místní samosprávy, firem, živnostníků, podnikatel, neziskových organizací (zájmové organizace, NNO, registrované spolky) a také ostatních obyvatel obce.

Na těchto pracovních setkáních byly společně definovány potřeby všech těchto subjektů, vč. potřeb obcí a jejího územního rozvoje, které bude možné v rámci spolupráce s MAS a prostřednictvím dotačních prostředků ze zdrojů Evropské unie zajistit a naplnit v dalších letech.

Formou panelových diskusí proběhl současně sběr námětů (záměrů či projektů, které zvažují tyto subjekty v budoucnu realizovat) pro tvorbu cílů a opatření strategie a zároveň pro tvorbu společného zásobníku projektů.

Přehled zasedání kulatých stolů pro veřejnost v roce 2013

Datum

 

Místo konání kulatého stolu

   Pozvánka   

   Dotazníky   

   Fotogalerie   

2013

8.10.2013 Lužice - prostor Tabačárny pdf button edit unpublished new 
10.10.2013 Dolní Bojanovice - zasedací místnost OÚ pdf button edit unpublished new 
15.10.2013 Hrušky - salonek Kulturně společenského centra pdf button edit unpublished new 
17.10.2013 Dubňany - Sportovní centrum Želva pdf button edit unpublished new
22.10.2013 Josefov - sál Kulturního domu pdf button edit unpublished new 
29.10.2013 Ladná, prostory Základní školy pdf button  edit unpublished  new 
1.11.2013 Lanžhot - zasedací místnost Městského úřadu pdf button  edit unpublished  new
5.11.2013 Mikulčice - sál Kulturního domu pdf button  edit unpublished new
7.11.2013 Moravská Nová Ves - zasedací místnost úřadu Městyse pdf button  edit unpublished  new
12.11.2013 Moravský Žižkov - sál Kulturního domu pdf button  edit unpublished  new 
14.11.2013 Mutěnice - penzion San Marco - Pod Búdama (ul. Vinařská) pdf button  edit unpublished  new 
18.11.2013 Nový Poddvorov - sál Kulturního domu pdf button  edit unpublished  new 
21.11.2013 Kostice - sál Bytového domu pro seniory pdf button  edit unpublished  new 
26.11.2013 Starý Poddvorov - sál Kulturního domu pdf button  edit unpublished  new 
28.11.2013 Čejkovice - zasedací místnost OÚ pdf button  edit unpublished new 
2.12.2013 Prušánky - sál Kulturního domu pdf button  edit unpublished new 
3.12.2013 Tvrdonice - sál Kulturního domu pdf button  edit unpublished new 
4.12.2013 Týnec - sál Kulturního domu pdf button  edit unpublished new 
11.12.2013 Čejč a Terezín - sál restaurace Formanka pdf button  edit unpublishededit unpublished  new 
18.12.2013 Rohatec - zasedací místnost OÚ pdf button  edit unpublished  new 

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz