• MAP
 • MAP aktuálně

MAP aktuálně ...

Den učitelů a učitelek

 • Vytvořeno dne .

Žákovská konference na téma wellbeing v rámci MAP IV

Ve čtvrtek 14.3.2024 se konala v Ratíškovicích Žákovská konference na téma wellbeing pod záštitou projektu MAP IV.

Téma duševního zdraví se stává stále diskutovanější a není pochyb o jeho důležitosti. Právě z toho důvodu bylo téma wellbeing vybráno pro konání letošní žákovské konference. Žáci druhého stupně základních škol si připravili prezentace na dílčí témata, která pak následně přednesli na konferenci. Na konferenci vystoupili také odborníci.

Žákovskou konferenci zahájili ředitel ZŠ a MŠ Ratíškovice - PhDr. Josef Hanák a místostarosta obce Ratíškovice - Ing. Josef Uhlík. Poté následoval úvod do tématu duševního zdraví žáků v ZŠ od PhDr. Josefa Hanáka. Jako první z řad žáků vystoupili zástupci Základní školy Hodonín, Očovská, kteří nejen formou scének předvedli, proč je tak důležité mluvit o wellbeingu. O tom, že každý jsme tvůrcem zdravého prostředí prezentovali žáci a žákyně Základní školy J.A.Komenského Kyjov a o pubertě a emocionálním zdraví hovořili žáci a žákyně ze ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín, kteří předvedli mimo jiné i modelové situace ze života puberťáka. Jak vidí duševní pohodu žáci 2. stupně základní školy mluvili žáci a žákyně ZŠ a MŠ Ratíškovice, kteří měli připravená i natočená videa se svými spolužáky. Žáci a žákyně ze ZŠ Labyrinth, laboratorní škola, Brno přednášeli o tom, jak se dobře cítit a dobře fungovat. 

Po přestávce předvedli žáci a žákyně ze Soukromé základní školy Skalica, jak se vyrovnávají se stresem a všichni zúčastnění si měli možnost vyzkoušet techniky dýchání pro zmírnění stresu. Vedoucí učitelka MŠ Ratíškovice - Zdeňka Šebková vysvětlila, proč je důležité vytvářet duševní pohodu již u dětí v mateřských školách. Ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Hodonín - Mgr. Jana Taptičková hovořila o duševním zdraví dítěte z pozice psychologa. Tento blok zakončila Mgr. Irena Konštandová, která pracuje jako výchovný poradce na ZŠ a MŠ Ratíškovice.

Na závěr setkání proběhla živá diskuze a celková reflexe žákovské konference, do které se svými postřehy zapojili nejen odborníci, pedagogové, ale právě i přítomní žáci a žákyně. 

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli!

 

EUMŠMT_Barevné_RGB.jpg

 • Vytvořeno dne .

Efektivní komunikace a asertivita v rámci MAP IV

V úterý 12.března 2024 se uskutečnil zážitkový seminář „Efektivní komunikace a asertivita" pro ředitele škol v rámci MAP IV.

Lektorka Ing. Mgr. Ilona Mičková představila ředitelům škol techniky, jak předcházet nedorozuměním v komunikaci, jak číst různé komunikační signály tak, aby to přispělo k vzájemnému porozumění. Díky identifikaci svého osobního egogramu poznali ředitelé kvality i limity své komunikace a ověřili si své asertivní dovednosti. Zážitkovou formou si zkusili vedení zátěžových a konfliktních rozhovorů, včetně využití asertivní rozšířené zpětné vazby a asertivních obligací.

 

EUMŠMT_Barevné_RGB.jpg

 • Vytvořeno dne .

Únorové setkání pracovních skupin

Ve čtvrtek 22. února 2024 se setkaly pracovní skupiny projektu "Akčně ke vzdělávání na Hodonínsku IV".

Společné setkání pracovních skupin se uskutečnilo v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně a bylo prvním setkáním pracovních skupin projektu MAP IV. Na tomto setkání byly mimo jiné diskutovány plánované aktivity projektu MAP IV a debatovalo se o interaktivních pomůckách vhodných pro žáky II. stupně. Představeny byly nové putovní boxy LOGICO, které obsahují hru Logico Primo a Logico Piccolo s hracími kartami, dřevěné puzzle, knihy a CD s příběhy rozvíjející dětskou důvěru, tvořivost a vnitřní klid a karty pro hlubší rozhovory mezi dětmi a dospělými.

Všechny naše putovní boxy právě zpestřují výuku ve školách a školkách a my se těšíme na zpětnou vazbu od dětí či pedagogů, jak se jim líbily!

 

EUMŠMT_Barevné_RGB.jpg

 • Vytvořeno dne .

Řídící výbor MAP IV

Ve středu 21. února 2024 se uskutečnilo první zasedání Řídícího výboru projektu "Akčně ke vzdělávání na Hodonínsku IV".

Na prvním zasedání Řídícího výboru MAP bylo odhlasováno, že vedení ŘV zůstane neměnné - předseda Mgr. Andrej Pavlíků a místopředseda Ing. Josef Smetana. Na jednání byly schváleny následující dokumenty: Statut a Jednací řád ŘV, Komunikační plán, Organizační struktura a Evaluační plán. Diskutovány byly plánované aktivity projektu MAP, individuální potřeby škol a aktuální témata týkající se rozvoje vzdělávání.

 

EUMŠMT_Barevné_RGB.jpg

 

 • Vytvořeno dne .

Každý týden může být týdnem pro wellbeing

Odkaz na dokument s prokliky: DOKUMENT S PROKLIKY

 • Vytvořeno dne .

Wellbeing předmětem žákovské konference

EUMŠMT_Barevné_RGB.jpg

 • Vytvořeno dne .

Týden pro wellbeing ve škole

Začíná Týden pro wellbeing ve škole, a proto jsme se i my oblékli do fialové!

Fialová je barva duševního zdraví, a tedy i barva Týdne pro wellbeing ve škole, který probíhá od 13. do 20.února 2024. Místní akční skupina Jižní Slovácko realizuje od roku 2016 projekty pro rozvoj vzdělávání (projekty MAP). Děti a žáci tráví ve školách, s výjimkou víkendů, převážnou část svého běžného dne. Proto je důležité právě ve školách podporovat wellbeing. Aby děti a žáci dokázali rozvíjet své dovednosti a poznávat nové věci, je potřeba, aby se cítili dobře fyzicky, necítili se nijak ohroženi, měli navázány zdravé vztahy, aby je to ve škole bavilo a těšili se do ní. K tomu je nutné začlenění wellbeingu nejen mezi děti a žáky, ale také mezi pedagogy. Protože pedagog, který je motivovaný a příjemně naladěný, je ten, od koho se žáci a děti nejvíce naučí.

 • Vytvořeno dne .

V Rohatci se hrály hry

Děti a žáci ze Základní a mateřské školy v Rohatci hrály logické hry. 

Další, kdo využil možnost zapůjčení našich putovních boxů plné her, byla ZŠ MŠ Rohatec. Dětem z mateřské školy se líbila hra "Veverky", "Barevný kód" a "Tučňáci na pochodu". Žáci čtvrté třídy ocenili, jak jim hraní her zpestřilo hodinu matematiky. Během hraní her se děti věnují rozvíjení své jemné motoriky, logického myšlení a prostorové imaginace.

 

 

EUMŠMT_Barevné_RGB.jpg

 • Vytvořeno dne .

Realizace projektu MAP IV

Dne 30.11.2023 skončil projekt MAP III a na něj od 1.12.2023 plynule navázal projekt Akčně ke vzdělávání na Hodonínsku IV (MAP IV).

Realizace tohoto projektu je naplánovaná na dva roky do 31.12.2025. Cílem projektu je podpora zlepšení kvality vzdělávání v zapojených MŠ/ZŠ/ZUŠ v území, rozvíjení efektivní spolupráci aktérů ve vzdělávání a pokračování v posilování sítí a platforem vzniklých v projektech MAP (I-III). Právě probíhá aktualizace organizační struktury MAP IV. 

 EUMŠMT Barevné RGB

 • Vytvořeno dne .

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

Projekt "MAS - MAS Jižní Slovácko - 1" registrační číslo projektu CZ.07.02.01/00/22_003/0000178 je projektem provozního charakteru, jehož cílem je zajistit stabilní administrativní kapacitu MAS. Dále jsou díky němu financovány také některé další výdaje potřebné pro výkon činnosti MAS. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Technické cookies
Technické cookies
Přijmout
Odmítnout