AKTUÁLNĚ V MAP

Setkání PK Řízení škol a školských zařízení a PS pro Financování

Realizační tým MAP II v území ORP Hodonín vás zve na                                        

Setkání PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ
a PŘEDMĚTOVÉHO KABINETU ŘÍZENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

projektu „Místní akční plán v území ORP Hodonín II,
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626

v pondělí 29. 04. 2019 ve 14 hodin v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně,
Masarykovo nám. 27, Hodonín

 Prosíme o potvrzení vaší účasti/neúčasti na
- tel.: 775 004 581 
- e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

POZVÁNKA (pdf)

Exkurze FabLab a SPŠCH

V rámci projektu MAP II a sdílení zkušeností a dobré praxe jsme se vydali na návštěvu Střední průmyslové školy chemické v Brně, kde nás provedli „Motivačním centrem“. Zde jsme se měli možnost podívat na různé modely např. výroba piva, vodní elektrárny, fotosyntézy a jiné. Poté jsme navštívili první otevřenou digitální dílnu v Brně a první český FabLab. Zde jsme se seznámili s chodem centra a veškerým vybavením. Návštěva pro nás byla přínosná, odnesli jsme si spoustu nových informací a poznatků, které dále zužitkujeme při rozvoji vzdělávání v ORP Hodonín.

20190410 104517
20190410 104827
20190410 105507
20190410 110648
20190410 111000
20190410 111924
20190410 112425
20190410 123925
20190410 123939
20190410 123946
20190410 124143
20190410 124944
20190410 125147

Pozvánka na seminář "Matematická pregramotnost v MŠ"

Realizační tým MAP II si Vás dovoluje pozvat na

akreditovaný seminář zaměřený na téma

"Matematická pregramotnost v mateřské škole"

realizovaný v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín II“

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626

kdy: úterý 17. května 2019
čas: 09:00 – 15:00 hodin
kde: v zasedací místnosti Regionálního centra Hodonín (přízemí), Masarykovo náměstí 27, Hodonín
lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předmatematické gramotnosti. Stimulace – edukace těchto oblastí je významným předpokladem pro pozdější úspěšné zvládání školního učiva.

Cílem semináře je zprostředkovat metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v rámci předškolního vzdělávání, upozornit na inspirativní náměty, které vzbudí í zájem dítěte a podpoří tak vtah k matematice. Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje s pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností a schopností.                            

Na seminář se přihlašujte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 10.05.2019. Přihláška bude obsahovat jméno účastníka a zaměstnavatele, datum narození.

Pozvánka (pdf)

logo map

Seminář Nadaný žák v ZŠ – identifikace a individualizace jeho vzdělávání

Jak identifikovat nadaného žáka a jakým způsobem s ním pracovat? To bylo hlavním předmětem semináře, který se dnes konal v zasedací místnosti Regionálního centra Hodonín. V této době velmi diskutované téma představil účastníkům lektor Mgr. et Bc. Marek Khýr. Seminář se konal v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín.

Literární salón pro děti

V sobotu 1. 12. 2018 proběhl literární salón pro děti v Městské knihovně Hodonín.

Herečky byly výborné a představení moc pěkné. Přesně jak samy uvádí, šlo o literární salón, celou dobu se tedy četlo a na konci každé pohádky se i krátce dramatizovalo. Tato akce byla financována z projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II" (MAP II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626.

img 7562

Literární salón pro děti "Jak na příšery"

V rámci DNE PRO DĚTSKOU KNIHU proběhne v sobotu 1. prosince 2018 Den otevřených dveří v Městské knihovně Hodonín. Součástí tohoto dne bude také Literární salón pro děti "Jak na příšery".
Herečky brněnského divadla MALÉhRY Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská, které mají na svém repertoáru několik autorských divadelních představení pro děti se rozhodly vydat knihu vlastních pohádek.
Ožívají v ní klasičtí pohádkoví hrdinové, jakými jsou čerti, hastrmani, nebo ježibaby v dnešním dětském světě.
Přidali jsme samovar, ve kterém se během čtení pohádek vaří čaj. A tak se ze zvyků staré šlechty stává  romantické posezení současných českých dětí, jejich rodičů, či prarodičů.

Bojíte se čerta?

Bojíte se strašidla?

Nebo čarodějnice?

Tak se přijďte poradit do našeho literárního salonu, jak na ně! S každou bytostí na světě se totiž dá domluvit, jen musíte najít společnou řeč!

Hodinové čtení a vyprávění pro děti od čtyř let je doplněno promítáním obrázků (ilustrace z knihy z dílny Karolíny Strykové), písničkami a hraním si.

Akce je pořádaná Místní akční skupinou Dolní Morava z. s., Náměstí 177, 691 51 Lanžhot, IČ: 26667401, kancelář RC (Regionální centrum) Masarykovo nám. 27, Hodonín.
Tato akce je financována z projektu „Místní akční plán vzdělávání  v ORP Hodonín II" (MAP II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626.

Plakát "Jak na příšery"

malehry

 

Setkání všech pracovních skupin

Setkání všech pracovních skupin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání, podpora v oblasti demokratické kultury a regionální identity, předmětové kabinety, rovné příležitosti a financování) proběhlo v úterý 20. listopadu 2018, v zasedací místnosti Regionálního centra Hodonín. Členové pracovních skupin byli na tomto jednání informováni o průběhu projektu MAP II a o způsobu vytváření dokumentu Popis potřeb školy.  Dále PaedDr. Rostislav Smejkal, pracovník odborného týmu projektu MAP II, seznámil přítomné s jednotlivými pracovními skupinami a jejich zaměřením.

img 0999

Fotogalerii naleznete zde

Workshop na téma Komunikační plán a Konzultační proces

V pondělí 19. listopadu 2018 proběhl v budově Národního institutu dalšího vzdělávání workshop na téma Komunikační plán a Komunikační proces. Workshop vedla lektorka Dana Diváková. Kromě Komunikačního plánu a Komunikačního procesu bylo také obsahem workshopu, jak komunikovat s pedagogy, žáky, rodiči a veřejností. Každá z těchto skupin má svůj specifický jazyk a své určité vyjadřovací schopnosti. Je potřeba vědět, jakým jazykem s onou určitou skupinou komunikovat. Jako příklad nám lektorka předložila několik přísloví, které jsou napsané v odborném jazyku a my jsme měli poznat, o které přísloví se jedná. Pro zamyšlení a zábavu Vám sem každý den nějaké takové přísloví dám a vy zkuste uhádnout, které přísloví to je.
Tak začínáme s prvním:
"Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem."

logo

Společné setkání pracovních skupin MAP II

Realizační tým MAP II v ORP Hodonín si Vás dovoluje pozvat na

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II",
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626

v úterý 20. listopadu 2018 ve 14 hodin
v zasedací místnosti Regionálního centra (přízemí),
Masarykovo náměstí 27, Hodonín.

Program:

1)      Informace o projektu MAP II

2)      Informace o dokumentu „Popis potřeb škol"

3)      Informace z Řídícího výboru

4)      Různé

5)      Diskuse

6)      Závěr

Společné setkání pracovních skupin je určeno pro všechny pracovní
skupiny dohromady (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání,
podpora v oblasti demokratické kultury
a regionální identity, předmětové kabinety, rovné příležitosti, financování).

Za realizační tým MAP II:

Denisa Přibylová

Ing. Petra Křivánková

PaedDr. Rostislav Smejkal

Pozvánka na společné setkání pracovních skupin

logo

Řídící výbor MAP II a schválené dokumenty

V pátek 26. října 2018 proběhlo zasedání Řídícího výboru MAP II. Na tomto jednání členové schválili předsedou Řídícího výboru MAP II Mgr. Ladislava Ambrozka, který s navrženou funkcí souhlasil. Dále členové schválili potřebné dokumenty viz níže. V aktualizovaném Strategickém rámci byla přidána investiční priorita Základní a mateřské školy Rohatec, příspěvková organizace, a to o projekt Nástavba MŠ, ul. U Školky 991/6, Rohatec.

Aktualizovaný Strategický rámec MAP

Statut Řídícího výboru MAP

Organizační struktura

Jednací řád Řídícího výboru MAP

logo

 

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Ing. Helena Chrástková
projektový manažer pro realizaci SCLLD
chrastkova@jiznislovacko.cz
+420 608 061 382


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Radim Ilčík
finanční manažer MAPII
ilcik@jiznislovacko.cz
+420


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING