Pracovní skupiny MAP II

logo map

Pracovní skupiny MAP II

Pozvánka na společné zasedání Pracovních skupin

V rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání II v ORP Hodonín“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626, bylo ustanoveno 7 pracovních skupin (PS) - 4 povinné a 3 volitelné. 
Pracovní skupiny plánují stěžejní oblasti a aktivity, které se budou v projektu MAP II řešit a realizovat, dále plánují, v čem se budou subjekty v území zlepšovat, jaké nové výukové metody je možné si vyzkoušet a jaké nové pomůcky pořídit.
Pracovní skupiny se budou scházet minimálně 4x ročně, ať již samostatně nebo společně (setkání všech skupin najednou). Snahou bude postupné zapojení všech MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM, SVČ a dalších institucí po dobu trvání projektu tak, aby žádná instituce nebyla ochuzena o možnost zapojit se do rozvoje vzdělávání na území ORP Hodonín.

Přehled pracovních skupin MAP II a jejich složení:

Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a potenciálu každého žáka

Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání

Pracovní skupina pro podporu v oblasti demokratické kultury a regionální identity

Pracovní skupina metodických sdružení

 

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz