CLLD 2021-2027

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s. v roce 2021 připravuje svou novou strategii pro období 2021-2027 (celý název Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jižní Slovácko 2021-2027). Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je střednědobou rozvojovou strategií . Do její přípravy bylo zapojeno široké spektrum aktérů z řad veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru a také veřejnost. SCLLD je komplexní dokument, který je nástrojem pro financování a efektivní rozdělení finančních prostředků tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. První část strategie tvoří Koncepční část Koncepční části strategie, kterou schválila Valná hromada MAS Jižní Slovácko 19.8.2021. Druhou částí SCLLD je akční plán (předpoklad předložení a schválení řídícím orgánem je konec roku 2021). Výzvy MAS budou vyhlašovány nejdříve v roce 2022.

 

V rámci přípravy strategie proběhlo v území dotazníkové šetření a scházely se dle jednotlivých témat pracovní skupiny.

Dotazníkové šetření

Pracovní skupiny

Veřejné projednání Koncepční části Strategie

Koncepční část Strategie

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

Projekt "MAS - MAS Jižní Slovácko - 1" registrační číslo projektu CZ.07.02.01/00/22_003/0000178 je projektem provozního charakteru, jehož cílem je zajistit stabilní administrativní kapacitu MAS. Dále jsou díky němu financovány také některé další výdaje potřebné pro výkon činnosti MAS. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Technické cookies
Technické cookies
Přijmout
Odmítnout