Venkov Aktuálně

Na této stránce se dovíte více o venkovu, místních akčních skupinách, iniciativě LEADER či Komunitně vedeném místním rozvoji (CLLD)

Iniciativa LEADER historicky

VENKOVSKÉ NOVINY .....  Venkovské noviny vydává od roku 2005 nezisková organizace Centrum pro komunitní práci (CpKP). Noviny jsou zpravodajem o životním prostředí, kvalitě života a udržitelném rozvoji na českém a moravském venkově.

ZPRAVODAJ VENKOVA ...... měsíčník SPOV a NS MAS ČR. Spolek pro obnovu venkova České republiky je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. NS MAS ČR je zastřešující organizací pro Místní akční skupiny ve venkovském prostoru ČR.

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz