Dva regiony - jedna tvář

 logo interreglogo bile karpaty

                                                                                FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Dva regiony – jedna tvář

(CZ/FMP/6c/01/016) program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Doba realizace: září 2018 – srpen 2019

Rozpočet projekt:
Spolufinancování ze zdrojů EU         19 983,50
                 85%
Vlastní zdroje spolufinancování          3 526,50
                 15%

Celkový rozpočet                              23 510,00
                           

Cílem projektu bylo navázání a posilování úspěšné spolupráce partnerů v česko-slovenském příhraničním regionu v oblasti rozšíření nabídky služeb, zvyšování kvality a dostupnosti informací o tomto území pro obyvatele a návštěvníky obou těchto území. V září 2018 byly zahájeny aktivity na projektu Dva Regiony – jedna tvář, a to s přeshraničním partnerem OOCR Rezort Piešťany. Historická propojenost kulturních tradic, zvyků, činností a životního stylu obyvatel je významným motivem k navázání bližší vzájemné výměny zkušeností, a následně k vytvoření kvalitního a veřejnosti přístupného zázemí, ve formě návštěvního místa s expozicí, které bude dokladovat uvedené propojovací prvky obou příhraničních území. Slovácko i Trnavský kraj mají mnoho společných hodnot, které dneska podtrhuje živá vzájemná vinařská a lázeňská turistika, ale zároveň mezi nimi existuje celá řada odlišností, které stojí za připomenutí.

Bylo vybaveno informační místo v Hodoníně pro poskytování informací o regionech obou partnerů, byly vytvořeny a  zprovozněny webové stránky regionálního centra, proběhly na každé straně semináře zaměřené na stěžejní oblast cestovního ruchu daného partnera , aktéři cestovního ruchu navštívili v rámci exkurze několik důležitých turistických cílů partnera, v rámci představení kultury daného regionu proběhly dvě kulturní akce, v rámci kterých byla představena kultura partnera v přeshraničním regionu. Partneři se prezentovali  také společně -  1.6.2019 v Piešťanech při akci Otvorenie kúpelnej sezóny, 13.7.2019 při akci v ČR v Mikulčicích Vinaři na Hradišti.

V rámci projektu vznikly dva společné prezentační materiály, a to propagační brožura a video, které představují turistické cíle, přírodu, kulturu či zajímavosti obou regionů.

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING