Dva regiony - jedna tvář

 logo interreglogo bile karpaty

                                                                                FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Dva regiony – jedna tvář

(CZ/FMP/6c/01/016) program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Doba realizace: září 2018 – srpen 2019

Rozpočet projekt:
Spolufinancování ze zdrojů EU         19 983,50
                 85%
Vlastní zdroje spolufinancování          3 526,50
                 15%

Celkový rozpočet                              23 510,00
                           

Cílem projektu bylo navázání a posilování úspěšné spolupráce partnerů v česko-slovenském příhraničním regionu v oblasti rozšíření nabídky služeb, zvyšování kvality a dostupnosti informací o tomto území pro obyvatele a návštěvníky obou těchto území. V září 2018 byly zahájeny aktivity na projektu Dva Regiony – jedna tvář, a to s přeshraničním partnerem OOCR Rezort Piešťany. Historická propojenost kulturních tradic, zvyků, činností a životního stylu obyvatel je významným motivem k navázání bližší vzájemné výměny zkušeností, a následně k vytvoření kvalitního a veřejnosti přístupného zázemí, ve formě návštěvního místa s expozicí, které bude dokladovat uvedené propojovací prvky obou příhraničních území. Slovácko i Trnavský kraj mají mnoho společných hodnot, které dneska podtrhuje živá vzájemná vinařská a lázeňská turistika, ale zároveň mezi nimi existuje celá řada odlišností, které stojí za připomenutí.

Bylo vybaveno informační místo v Hodoníně pro poskytování informací o regionech obou partnerů, byly vytvořeny a  zprovozněny webové stránky regionálního centra, proběhly na každé straně semináře zaměřené na stěžejní oblast cestovního ruchu daného partnera , aktéři cestovního ruchu navštívili v rámci exkurze několik důležitých turistických cílů partnera, v rámci představení kultury daného regionu proběhly dvě kulturní akce, v rámci kterých byla představena kultura partnera v přeshraničním regionu. Partneři se prezentovali  také společně -  1.6.2019 v Piešťanech při akci Otvorenie kúpelnej sezóny, 13.7.2019 při akci v ČR v Mikulčicích Vinaři na Hradišti.

V rámci projektu vznikly dva společné prezentační materiály, a to propagační brožura a video, které představují turistické cíle, přírodu, kulturu či zajímavosti obou regionů.

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz