Pracovní skupiny SCLLD


Výbor zřizuje jako svůj poradní orgán pracovní skupiny a jmenuje předsedu příslušné pracovní skupiny a jejich členy. Předseda pracovní skupiny odpovídá za činnost pracovní skupiny a předkládá výsledky činnosti, či doporučení pracovní skupiny na jednání výboru, případně na jednání kontrolní komise. Pracovní skupiny mohou pro svou činnost využívat kancelář MAS.

Místní akční skupina Dolní Morava má zřízeny tyto pracovní skupiny:

1.  Koordinační pracovní skupina pro tvorbu SCLLD
2.  PS Cestovní ruch a kultura  (předseda: Ing. Pavel Novotný, starosta Obce Čejkovice)
3.  PS Vzdělávání, školství a sociální oblast  (předseda: Ing. Jarmil Adamec, Ph. D., starosta Obce Rohatec)
4.  PS Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání (předseda: František Tichý za Spolek pro zachování tradic a rozvoj, z.s.)
5.  PS Životní prostředí, zemědělství a lesnictví  (předseda: Ing. Jaroslav Kreml, starosta Obce Lužice)
6.  PS Občanská vybavenost a infrastruktura  (předseda: Ing. Eva Rajchmanová starostka Obce Dolní Bojanovice)

Přehled jednání pracovních skupin v letech 2014-2016.

Datum

Pracovní skupina 

   Pozvánka   

    Zápis   

   Prezenční listina   

   Fotogalerie   

2016

 11.2.2016 PS - Cestovní ruch a kultura pdf button  edit  edit unpublished  
 15.2.2016 PS - Vzdělávání, školství a sociální oblast pdf button  edit  edit unpublished new 
 18.2.2016 PS - Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání pdf button edit  edit unpublished new 
 23.2.2016 PS - Zemědělství, lesnictví a ŽP pdf button edit  edit unpublished new
 8.3.2016 PS - Občanská vybavenost a infrastruktura  pdf button  edit  edit unpublished new 

2015

 19.1.2015 PS - Cestovní ruch a kultura  pdf button  edit edit unpublished  new
 20.1.2015 PS - Občanská vybavenost a infrastruktura  pdf button  edit edit unpublished new
 21.1.2015 PS - Zemědělství, lesnictví a ŽP  pdf button  edit edit unpublished  new
 26.1.2015 PS - Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání pdf button  edit edit unpublished  new 
 28.1.2015 PS - Vzdělávání, školství a sociální oblast pdf button  edit edit unpublished  new 
 16.2.2015 Koordinační pracovní skupina pdf button  edit unpublished  new 
 17.2.2015 Pracovní jednání na téma zemědělství, lesnictví a ŽP pdf button  edit unpublished  new 

 2014

 22.9.2014 PS - Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání pdf button  edit  edit unpublished new 
 24.9.2014 PS - Zemědělství, lesnictví a ŽP  pdf button  edit  edit unpublished new 
 25.9.2014 PS - Vzdělávání, školství a sociální oblast pdf button  edit edit unpublished new 
 29.9.2014 PS - Cestovní ruch a kultura pdf button  edit  edit unpublished new 
 30.9.2014 PS - Občanská vybavenost a infrastruktura pdf button   edit  edit unpublished new 

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING