• OPZ
  • OPZ aktuálně

OPZ aktuálně...

Operační program Zaměstnanost plus

Příprava projektu

MAS Jižní Slovácko postupovala při přípravě projektu dle následujícího modelu:


- Identifikace cílových skupin a jejich potřeb, analýza stávajícího stavu na území MAS
- Definování cílových skupin včetně kvantifikace
- Definování cílů projektu pro řešení potřeb CS
- Definování dílčích aktivit projektu pro rešení potřeb CS
- Návrh proveditelnosti aktivit projektu (personální zajištění, nutné materiální a technické vybavení
   a podpora)
- Analýza rizik, hledání alternativních postupů
- Definování potenciálních participujících subjektů
- Animační činnosti na území MAS

Příprava projektu OPZ+ vycházela z výstupu z koncepční cásti strategie CLLD pro programové období 2021-2027.

Součástí byla předpřípravná fáze, ve které došlo k evaluaci a vyhodnocení postupů a přínosů realizace SCLLD 2014-2020.

V rámci komunitní přípravy probíhala jednání fokusních skupin, individuální setkání v území působnosti MAS, anketní šetření a sběr podnětů.

Z těchto procesů byly definovány cílové skupiny a jejich potřeby.

V rámci komunitní přípravy probíhala jednání fokusních skupin, individuální setkání v území působnosti MAS, anketní šetření a sběr podnětů, přičemž jako partner do projektu může být zapojen pouze takový partner, který působí na území MAS Jižní Slovácko, na území MAS Jižní Slovácko má také sídlo a má min. 3 letou historii a v neposlední řadě musí být jeho činnost zaměřena na řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných, rodin s dětmi, seniorů, pečujících osob, osob s nízkou mírou kvalifikace a osob obtížně uplatnitelných na trhu práce. Toto jsou min. požadavky, které musí partneři s finančním příspěvkem splnit.

Uskutečnilo se jednání fokusní skupiny OPZ+ dne 8.8.2022.

Zápis z jednání ke stažení zde:

zápis z fokusní skupiny

 

Příprava akčního plánu pro OPZ+

V rámci přípravy akčního plánu pro Operační program zaměstnanost+ (OPZ+) v programovém období 2021-27 jsme si Vás dovolili oslovit. Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s. může prostřednictvím realizace akčního plánu poskytnout prostředky na rozvoj v území Jižního Slovácka, přesné území MAS, na kterém je projekt možno realizovat je uvedeno na webu MAS www.jiznislovacko.cz .

Níže jsou uvedeny podstatné oblasti v rámci, kterých lze projekty realizovat. Pokud byste měli zájem se se svým projektem zapojit, popište nám svůj projekt do přiloženého DOTAZNÍKU. Pokud máte projektových záměrů více, použijte pro každý samostatný DOTAZNÍK.

Cílem je podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných, které žijí v prostředí venkova (za venkov jsou považována města do 25 tis. obyvatel). Jde o podporu konkrétních cílových skupin, a to zejména rodin s dětmi, seniorů, pečujících osob, osob s nízkou mírou kvalifikace a osob obtížně (hůře) uplatnitelných na trhu práce. Podpůrné intervence směřují zejména do oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb. Jsou realizovány v přirozeném prostředí těchto osob, tj. tam, kde na venkově žijí či pracují. Jsou využívány přístupy a nástroje specifické pro venkovské prostředí s důrazem na aktivní zapojování a participaci členů místních komunit, posilování a rozvoj místních zdrojů a řešení problémů specifických pro venkov (tedy pro celý region Jižní Slovácko). Projekty by měly primárně přispět ke zlepšení životní situace osob s ohledem na jejich potřeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí a dostupnosti služeb v přirozeném prostředí. Veškeré intervence jsou vedeny záměrem posílit soběstačnost venkova a zapojit místní aktéry do pomoci osobám sociálně či zdravotně znevýhodněným a zvýšit tak jejich šance na plnohodnotnější uplatnění a začlenění v místě, kde žijí. Prostřednictvím CLLD tak přispíváme ke zlepšování kvality života ve venkovském prostoru a vyrovnáváme nerovnosti mezi venkovem a městy. 

V rámci přípravy akčního plánu pro Operační program zaměstnanost+ (OPZ+) v programovém období 2021 - 2027 byly vytvořeny následující dokumenty.

Níže naleznete dokumenty ke stažení:

Více informací o možnostech spolupráce

Dotazník - popis projektového záměru

Aktivity a cílové skupiny

Komunitní aktivity příklady

Komunitní aktivity příklady druhá část

Seminář pro příjemce 3. výzvy z OPZ

Jak na příměstské tábory v době koronaviru? V tom pořadatelům pomohl seminář pro příjemce 3. výzvy z Operačního programu Zaměstnanost zaměřenou na příměstské tábory. Konal se v zasedací místnosti Regionálního centra Hodonín 7.května. Cílem semináře bylo seznámit příjemce s administrací projektu v průběhu realizace. Účastníci kromě jiného zjistili, jak vyplňovat Zprávy o realizaci projektu a Žádosti o platbu. V diskuzi pak probrali, jak se příprava pořádání příměstských táborů musí proměnit v nových podmínkách pandemie.

20200507 091612
20200507 091621
20200507 091627

OPZ aktuálně

MAS Jižní Slovácko ukončila administraci výzev 3. OPZ Prorodinná opatření II, 4. OPZ Sociální podnikání II a 5. výzvy OPZ Podpora zaměstnanosti.

MAS obdržela a pozitivně vyhodnotila celkem 6 projektů v částce celkových způsobilých výdajů 8,45 mil. Kč. Žádosti byly zaslány k závěrečnému ověření způsobilosti na řídící orgán OPZ. Výsledky výběru projektů v jednotlivých výzvách jsou uvedeny v tabulkách níže.

tabulka

tabulka

tabulka

V roce 2020 MAS plánuje vyhlášení 1 výzvy z OP Zaměstnanost na příměstské tábory. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy – duben 2020.

 

 

 

 

 

Pozvánka na seminář pro žadatele o dotaci z OPZ v rámci 5. výzvy - Podpora zaměstnanosti

MAS Jižní Slovácko zve na seminář pro žadatele o dotaci z Operačního programu zaměstnanostv rámci 5. výzvy
Podpora zaměstnanosti

KDY: úterý 9. 7. 2019 od 10.00 hod.
KDE: v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně

PROGRAM: 
Cílem semináře je představit výzvu, poskytnout orientaci v konkrétních podporovaných aktivitách, podat informace o indikátorech, způsobilosti výdajů i metodických pravidlech. Žadatelé budou seznámeni s procesem hodnocení a výběrem projektů, s povinnou publicitou a systémem IS KP 2014+.
Předpokládaná délka školení: 1 hodina
Přihláška na seminář a kontakt: Ing. Blanka Přidalová,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 775 004 582
Více informací o výzvě: Výzva č. 5 OPZ - Podpora zaměstnanosti

Pozvánka na seminář (pdf)

Pozvánka na seminář pro žadatele o dotaci z OPZ v rámci 4. výzvy - Sociální podnikání II

loga

Seminář pro žadatele o dotaci z Operačního programu Zaměstnanostv rámci 4. výzvy MAS Jižní Slovácko: Sociální podnikání II

KDY: pondělí 3.6.2019 od 13:00 hod.
KDE: v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně
PROGRAM: Cílem semináře je představit výzvu, poskytnout orientaci v konkrétníchpodporovaných aktivitách, podat informace o indikátorech,
způsobilosti výdajů i metodickýchpravidlech. Žadatelé budou seznámeni s procesem hodnocení a výběrem projektů, s povinnoupublicitou a systémem IS KP 2014+.

Předpokládaná délka školení: 1 hodina

Pro přihlášení na seminář nás kontaktujte: Ing. Blanka Přidalová,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: 775 004 582. Více informací o výzvách: www.jiznislovacko.cz

Pozvánka (pdf)

 

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

Projekt "MAS - MAS Jižní Slovácko - 1" registrační číslo projektu CZ.07.02.01/00/22_003/0000178 je projektem provozního charakteru, jehož cílem je zajistit stabilní administrativní kapacitu MAS. Dále jsou díky němu financovány také některé další výdaje potřebné pro výkon činnosti MAS. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Technické cookies
Technické cookies
Přijmout
Odmítnout