• OPZ
  • OPZ v naší MAS

OPZ v naší MAS

V souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje pro 2014-2020 MAS Jižní Slovácko postupně vyhlašuje výzvy pro jednotlivá opatření.

V rámci OPZ se jedná o tato:

Opatření G - Zaměstnanost

Cílem opatření je zlepšení socioekonomických podmínek sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. V souvislosti se zaměstnaností je v území potřeba posílit nabídku terénních služeb sociální prevence a prorodinných opatření s cílem připravit ohrožené skupiny na vstup na trh práce a podpořit zaměstnané rodiče.
Území MAS Jižní Slovácko je oproti jiným regionům ČR postiženo vysokou mírou nezaměstnanosti. Situace na trhu práce není příliš příznivá. Značnou část nezaměstnaných osob tvoří osoby se zdravotním omezením či rodiče vracející se na trh práce po rodičovské dovolené.
Opatření má pomoci zejména těmto skupinám. Má za cíl pomoci rodičům pečujícím o děti skloubit pracovní a rodinný život formou podpory příměstských táborů v době školních prázdnin, které jsou kritických obdobím v zajištění péče o děti.
V rámci oblasti zaměstnanosti předpokládáme důraz na zvyšování kompetencí účastníků z cílových skupin projektů za účelem zlepšení jejich postavení na trhu práce. Cílem je připravit účastníky na měnící se trh práce v území MAS, vybavit je potřebnými kompetencemi k pokud možno dlouhodobému umístění na trhu práce. Pro účastníky z řad cílových skupin je neefektivní a demotivující jen krátkodobé zaměstnání pouze po dobu trvání projektu, např. po dobu čerpání mzdových příspěvků na dotované pracovní místo. Důraz je kladen také na spolupráci místních aktérů na trhu práce.

Opatření H - Podpora sociálního podnikání

Cílem opatření je zvyšování zaměstnanosti a vytváření vhodných podmínek na trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, zvýšení jejich uplatnitelnosti dle potřeb regionu a sladění pracovního a rodinného života.

Současný stav alokace výzev MAS (duben 2019)

Číslo výzvy

Název výzvy

Alokace výzvy v Kč

Vyčerpáno

1.OPZ

Prorodinná opatření

  1 300 000,-

498 000,-

2.OPZ

Sociální podnikání

   2 000 000,-

977 650,-

3.OPZ

Prorodinná opatření II

   5 300 375,-

0,-

4. OPZ

Sociální podnikání II

    1 022 350,- 

0,-

5. OPZ

Podpora zaměstnanosti

    3 199 500,-

0,-

 

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Technické cookies
Technické cookies
Přijmout
Odmítnout