• OPZ
  • Uzavřené výzvy
  • 1. výzva - Prorodinná opatření

Výzva č. 1 - Prorodinná opatření

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlásila dne 26. 3. 2018 výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Z finanční alokace 1,3 milionu korun byly podpořeny projekty na realizaci příměstských táborů, tj. aktivit přispívajících ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a předcházení sociálního vyloučení osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

  • Datum vyhlášení výzvy MAS: 26. 3. 2018
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 3. 2018, 14:00 hod.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 5. 2018, 14:00 hod.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce OPZ

Dokumenty OPZ

Systém pro zadávání žádostí v MS2014+:

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Výzva - text výzvy  

975.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 1 - Popis podporovaných aktivit  

364.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů  

810.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ  

2.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pozvánka na Seminář k 1. Výzvě z OPZ  

639KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace ze Semináře k 1. Výzvě z OPZ  

1.1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zaregistrované žádosti  

612.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS  

578.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z. s.  

949.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Středisko volného času Hodonín  

898.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z jednání výboru MAS  

423.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam vybraných žádostí  

158.7KB Stáhnout

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz