OPŽP aktuálně ...

MAS Jižní Slovácko rozdělila další finance v území

MAS Jižní Slovácko rozdělila další finance, tentokrát z Operačního programu Životní prostředí. Výborem MAS byly schváleny dva projekty na veřejnou zeleň. Na revitalizované plochy zeleně, novou výsadbu stromů a na kvetoucí záhonky se budou moci těšit obyvatelé Dolních Bojanovic a Tvrdonic. Projekty MAS byly odeslány ke kontrole na řídící orgán a na podzim 2020, případně na jaře 2021 by měly začít realizace.

 opzp

 • Vytvořeno dne .

OPŽP aktuálně

Právě probíhá formální hodnocení žádosti a přijatelnosti výzvy č. 3 - Sídelní zeleň II, kde podali žádost 2 žadatelé a výzvy č. 4 - Realizace ÚSES a protierozních opatření II, kde bohužel nepodal žádost ani jeden žadatel. Tyto výzvy byly ukončeny 6. 1. 2020. Dále bude následovat věcné hodnocění projektů.

Další možnost získání dotace na výsadby v intravilánu i extravilánu z OPŽP budou od února 2020, které bude vyhlašovat Agentura ochrany přírody a krajiny v Brně.

 • Vytvořeno dne .

Seminář pro žadatele o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci 3. a 4. výzvy MAS Jižní Slovácko: Realizace sídelní zeleně II a Realizace ÚSES a protierozních opatření II

 • Vytvořeno dne .

MAS Jižní Slovácko se ke konci listopadu chystá spustit nové výzvy z OPŽP

Výzva č. 3 – Realizace sídelní zeleně II., která bude spuštěna 21.11.2019.

Podporované aktivity:

 • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Výzva č. 4 – Realizace ÚSES a protierozních opatření II., která bude spuštěna 28.11.2019.

Podporované aktivity:

     Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Protierozní opatření:

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
  • obnova či zakládání větrolamů

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Obě výzvy budou ukončeny 6. ledna 2020.

Pokud máte záměr využít těchto dotačních možností, neváhejte nás kontaktovat: Ing. Helena Chrástková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +420 608 061 382

environmental protection 326923 960 720

 • Vytvořeno dne .

Operační program Životního prostředí

Dnešním dnem byly v 15 hodin ukončeny výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to výzva č. 1 – Realizace sídelní zeleně a výzva č. 2 – Realizace ÚSES a protierozních opatření.  V Operačním programu Životní prostředí plánujeme vyhlášení dalších výzev. Informujeme žadatele o nové verzi č. 23 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, která je platná od 27. 8. 2019. Aktuální verzi naleznete zde:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020.

umwelt big

 • Vytvořeno dne .

Upozornění na blížící se termín ukončení příjmu žádostí v rámci OPŽP

Upozorňujeme žadatele, že se blíží konec příjmu žádostí v rámci Operačního programu Životní prostředí do výzvy č. 1 – Realizace sídelní zeleně a výzvy č. 2 – Realizace ÚSES a protierozních opatření. Ukončení příjmu žádostí je 18. 9. 2019 v 15 hodin.

environmental protection 326923 960 720

 • Vytvořeno dne .

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Technické cookies
Technické cookies
Přijmout
Odmítnout