Výzva č. 4 - Realizace ÚSES a protierozních opatření II

Číslo výzvy: 114/05_18_127/CLLD_16_01_070

Datum vyhlášení výzvy: 28. 11. 2019 ve 12.00

Datum ukončení výzvy: 06. 01. 2020 v 12.00

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 1 697 475 Kč.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 3 500 000 Kč.

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace ze semináře k výzvě č. 4 - Realizace ÚSES a protierozních opatření II  

2.3MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP  

3.2MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Kritéria pro hodnocení žádostí - Realizace ÚSES a protierozních opatření  

290.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 - 2020  

294.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Standardy péče o přírodu a krajinu - výsadba stromů  

3.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Standardy péče o přírodu a krajinu - ovocné stromy  

1.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Běžně používané a dostupné druhy autochtonních dřevin  

355KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Náklady obvyklých opatření MŽP (pozor, dokument excel obsahuje více listů)  

123.9KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Interní postupy Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z. s.  

337.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP  

8.6MB Stáhnout

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING