• CLLD 2021-2027
  • Komunitní příprava strategie rozvoje 2021-2027
  • Dotazníkové šetření 2021

Dotazníkové šetření uzemí MAS ukončeno

Více než 400 dotazníků jste vyplnili v rámci šetření ve 22 obcích území naší MAS. Moc děkujeme za Vaše názory a připomínky. Momentálně vše zpracováváme a vyhodnocujeme. Výsledky budou využity jednak při jednání odborných pracovních skupin, které shrnou problémy a potřeby území, tak také při směřování dotačních prostředků do území v novém programovacím období.

kolaz odpovedi

Dotazník pro neziskové organizace a zájmová sdružení = Výsledky dotazníků

Dotazník pro obyvatele = Výsledky dotazníků

Dotazník pro podnikatele = Výsledky dotazníků

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz