Strategie CLLD MAS Dolní Morava - Aktuální verze


Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
Místní akční skupiny Dolní Morava pro období 2014 - 2020

(aktuální verze k 17. 7. 2017)

1. Úvodní část

2. Analytická část

3. Strategická část

4. Implementační část

5. Nepovinné přílohy

6. Povinné přílohy SCLLD:

     6.1. Finanční plán a indikátory pro programové rámce

     6.2. Mapa území a seznam obcí

     6.3. Popis zapojení komunity do vypracování strategie CLLD

     6.4. Analýza rizik

 7. Zdroje, zkratky, seznamy

 

 

 

zdaplogoleader lista

logolista sclld

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz