IROP aktuálně ...

MAS rozdělila 38 milionů do svého území

MAS Jižní Slovácko ukončila hodnocení dalších výzev a rozdělila tak 38 milionů korun do svého území. Díky těmto dotacím budou vybaveny tři jednotky IZS novými cisternami, šest škol z našeho území pořídí vybavení do učeben jazyků,  přírodních věd, dílen, některé školy investují do kvalitního internetového připojení. Jedna z výzev cílila také na sociální služby. Díky získaným penězům se tak více přiblíží sociální služby těm, kteří je potřebují. Seznamy vybraných projektů naleznete zde a pod jednotlivými výzvami Integrovaného regionálního operačního programu (3.,4.,5. IROP).

Seznam vybraných projektů - 3. výzva - Technika IZS

Seznam vybraných projektů - 4. výzva - Infrastruktura ZŠ

Seznam vybraných projektů - 5. výzva - Sociální infrastruktura

Vyhlášené výzvy IROP

MAS Jižní Slovácko momentálně nemá vyhlášené výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. Výzvy budou vyhlašovány dle Harmonogramu výzev pro rok 2019.

Výzvy plánované v roce 2019:

6. IROP Stanice IZS

Alokace na výzvu 2.375.000,- Kč, výše dotace 95%

Opatření SCLLD: B Posílení odolnosti a vybavení základních složek IZS

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému: stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

7. IROP Komunitní centra II

Alokace na výzvu 10.810.000,- Kč, dotace 95%

Opatření SCLLD: D Kvalita a dostupnost sociálních a návazných služeb

Aktivita komunitní centra: Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup budov, nákup automobilu (pouze pro komunitní centra, která poskytují sociální služby podle zákona 108/2006), vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra.

8. IROP Bezpečnost dopravy

Alokace na výzvu: 4.948.000,- Kč, dotace 95%

Opatření SCLLD: A Bezpečně na kole, autem, pěšky i veřejnou dopravou

Terminály a parkovací systémy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2

- rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu

- rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě

Bezpečnost dopravy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a   místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy

- rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

- realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů

V případě zájmu o více informací, se obracejte na kancelář MAS Jižní Slovácko z.s., Masarykovo náměstí 115/27, Hodonín 695 01

Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, email: pridalova@Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci vyhlášení výzev budeme pořádat semináře pro žadatele.

Prodloužení termínu k předložení žádosti o podporu výzvy 5. IROP Sociální infrastruktura

Z důvodu zajištění dostatečného prostoru pro žadatele k zajištění veškerých potřebných dokumentů pro podání žádosti o dotaci je výzva prodloužena do 15.3.2019.

Pozvánka na seminář k 5. výzvě IROP - Sociální infrastruktura

Ve středu 30. 1. 2019 proběhne v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně Seminář pro žadatele o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 5. výzvy MAS Jižní Slovácko - Sociální infrastruktura

Přihláška na seminář a kontakt: 
Ing. Blanka PřidalováTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 775 004 582

Pozvánka na seminář IROP 5.výzva - Sociální infrastruktura (pdf)

V pátek 14.12.2018 proběhlo školení pro žadatele IROP

V pátek 14. 12. 2018 proběhly, v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně, dva semináře pro žadatele o dotaci Integrovaného regionálního operačního programu. Semináře byly zaměřeny na 3. výzvu MAS Dolní Morava, z. s. - technika IZS a 4. výzvu MAS Dolní Morava, z. s. - infrastruktura ZŠ. Na prezentace z těchto seminářů se můžete podívat zde:

Technika IZS

Infrastruktura ZŠ

Kontakt pro případné dotazy: Ing. Blanka Přidalová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 775 004 582

img 0034

Zveme Vás na semináře k výzvám IROP

V pátek 14. 12. 2018 proběhnou v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně dva semináře pro žadatele o dotaci Integrovaného regionálního operačního programu, a to v rámci:


3. výzvy MAS Dolní Morava, z. s. - Technika IZS v 9.00 hodin

Přihláška na seminář a kontakt: Ing. Blanka Přidalová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 775 004 582

Pozvánka na seminář IROP - Technika IZS


4. výzvy MAS Dolní Morava, z. s. - Infrastruktura ZŠ v 10. 00 hodin

Přihláška na seminář a kontakt: Ing. Petra Křivánková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 776 742 622

Pozvánka na seminář IROP - Infrastruktura ZŠ

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Ing. Helena Chrástková
projektový manažer pro realizaci SCLLD
chrastkova@jiznislovacko.cz
+420 608 061 382


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Radim Ilčík
finanční manažer MAPII
ilcik@jiznislovacko.cz
+420


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING