IROP aktuálně

MAS Jižní Slovácko momentálně nemá vyhlášené výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. Výzvy budou vyhlašovány dle harmonogramu výzev pro rok 2019 (ZDE).

Výzvy plánované v roce 2019:

  1. IROP Stanice IZS

Alokace na výzvu 2 375 000 Kč, výše dotace 95%

Opatření SCLLD: B Posílení odolnosti a vybavení základních složek IZS

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému:  stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly  plnit  své  úkoly  v podmínkách mimořádné  události a byly  zajištěny  podmínky  pro  rychlý  výjezd  složek  IZS k mimořádné události.

  1. IROP Komunitní centra II

Alokace na výzvu 10 810 000 Kč, dotace 95%

Opatření SCLLD: D Kvalita a dostupnost sociálních a návazných služeb

Aktivita komunitní centra: Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,   nákup budov,  nákup automobilu (pouze pro komunitní centra, která poskytují sociální služby podle zákona 108/2006),  vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra.

  1. IROP Bezpečnost dopravy

Alokace na výzvu: 4 948 000 Kč, dotace 95%

Opatření SCLLD: A Bezpečně na kole, autem, pěšky i veřejnou dopravou

Terminály a parkovací systémy

- Rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  terminálů  jako významných přestupních  uzlů  veřejné  dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2

- Rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba samostatných parkovacích  systémů  P+R,  K+R,  B+R  jako  prvků podporujících multimodalitu

- Rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  samostatných parkovacích  systémů  P+G  jako  prvků  podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší  zóny  nahrazující  uliční  prostor  původně  přístupný automobilové dopravě.

Bezpečnost dopravy

- Rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a   místních   komunikací,   přizpůsobených   osobám s omezenou  schopností  pohybu  a  orientace,  včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

- Rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  bezbariérových komunikací  pro  pěší  k  zastávkám  veřejné  hromadné dopravy

- Rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  podchodů  nebo lávek  pro  chodce  přes  silnice  I.,  II.  a  III.  třídy,  místní komunikace,   železniční   a   tramvajovou   dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

- Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické  a  pěší  dopravy (bezpečnostní  opatření realizovaná  na  silnici,  místní  komunikaci  nebo  dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů

V případě zájmu o více informací, se obracejte na kancelář MAS Jižní Slovácko z.s., Masarykovo náměstí 115/27, Hodonín 695 01

Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, email: pridalova@Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci vyhlášení výzev budeme pořádat semináře pro žadatele.

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Ing. Helena Chrástková
projektový manažer pro realizaci SCLLD
chrastkova@jiznislovacko.cz
+420 608 061 382


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Radim Ilčík
finanční manažer MAPII
ilcik@jiznislovacko.cz
+420


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING