• CLLD 2021-2027
  • Komunitní příprava strategie rozvoje 2021-2027
  • Pracovní skupiny k přípravě SCLLD

Pozvánka na jednání pracovní skupiny Cestovní ruch a kultura spolku MAS Jižní Slovácko

POZVÁNKA
na jednání pracovní skupiny Cestovní ruch a kultura
spolku MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA JIŽNÍ SLOVÁCKO

Předseda Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z.s. Vás zve na jednání pracovní skupiny

Cestovní ruch a kultura ve čtvrtek 27.5.2021 v 9:00 hod. v zasedací místnosti regionálního centra v Hodoníně (přízemí).

 

POZVÁNKA V PDF (KE STAŽENÍ)

Program:


1) Úvod
2) Prezentace dotazníkového šetření v obcích MAS
3) Problémy a potřeby území pro Strategii CLLD v letech 2021-2027 v oblasti cestovního ruchu a kultury
4) Výhled dotací přes MAS v novém programovacím období
5) Závěr

 

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Jižní Slovácko CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008289
Projekt Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jižní Slovácko
CLLD_16_01_070

IROP CZ RO B C RGB

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz