Jak se žije na Slovácku

jihomoravsky kraj

Podpora rozvoje folkloru a tradic na Slovácku v roce 2019

Název akce: Jak se žije na Slovácku

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019, D1 Podpora projektů v oblasti kultury

Doba realizace projektu: leden – prosinec 2019

Rozpočet projektu:

Výše podpory:                      38 000 Kč            50%

Vlastní zdroje žadatele:      38 000 Kč            50%

 

Celkové náklady projektu: 76 000 Kč

Projekt si kladl za cíl podporu zachování tradic a folkloru na území Jižní Moravy. Území MAS Jižní Slovácko tvoří oblast bohatá na tradice a krásné kroje. Projekt tuto lidovou kulturu podpořil dvěma způsoby:

1) Uspořádáním 2 drobných akcí v Regionálním centru v Hodoníně (tradiční kultura, lidová hudba, představení obcí regionu, jejich krojů a tradic).

2) Pořízením 2 kompletů kroje z oblasti Podluží (1 dívčí a 1 chlapecký), které se nosí ve značné části území MAS.

Vzhledem k rozdílu požadované a vyplacené dotace byl projekt přizpůsoben danému objemu finančních prostředků tak, aby byl žadatel schopen zajistit realizaci projektu včetně své finanční spoluúčasti . 

Akce Jak se žije na Slovácku

V rámci projektu byly uspořádány dvě akce s názvem Jak se žije na Slovácku. Obě akce se uskutečnily v prostorách Regionálního centra v Hodoníně a byly určeny široké veřejnosti.

První z nich se uskutečnila v pátek 18. října 2019 a byla zaměřena na obec Starý Poddvorov.  Ve spolupráci pracovníků MAS s obcí a místními aktéry (paní Veselská a pan Prygl) byl sestaven program a objednáni účinkující. V programu vystoupil pan starosta Ing. Ivo Padalík a přítomným představil obec. O kroji, folkloru a zvycích ve Starém Poddvorově povyprávěla paní Veselská. Tradici vinařství a další řemesla představil pan Josef Prygl. Ve spolupráci s dalšími zapojenými občany Starého Poddvorova proběhla ukázka oblékání kroje, zájemci si mohli kroj vyzkoušet.  V samostatné místnosti se svými pracemi představili řemeslníci a umělci z této obce.  K příjemné atmosféře podvečera velkou měrou přispěla cimbálová muzika Malina ze Starého Poddvorova. 

Druhá akce se uskutečnila v pátek 22.11.2019 a představila obec Mikulčice. Také v této obci byl zaznamenán zájem ze strany obce i zástupců nejrůznějších organizací představit svou obec a život v ní širší veřejnosti. MAS navázala úzkou spolupráci s paní Uhrovičovou, ředitelkou Kulturního domu v Mikulčicích, s panem Osičkou, zástupcem vinařů z Mikulčic a s vedením obce. Ve spolupráci s nimi byli osloveni účinkující a zástupci organizací a spolků, kteří by mohli na akci prezentovat své aktivity. Akce se uskutečnila opět v prostorách Regionálního centra v Hodoníně a těšila se velkému zájmu veřejnosti. V programu se představili jako účinkující Cimbálová muzika z Lužic, Mužský sbor z Mikulčic, Klub seniorů z Mikulčic prezentoval Chalupu Fanoša Mikuleckého, tradice a kroje Mikulčic. Pro návštěvníky předvedli ukázku z loutkového divadla působícího při Chalupě F. Mikuleckého.  Obec Mikulčice představil pan místostarosta Vlašic a dále se v programu představili Slovanské hradiště Mikulčice, Archeologický ústav akademie věd, Muzeum vinařství a zahrádkáři z Mikulčic, Velkomoravský běh, místní vinaře prezentoval pan Osička.

Pořízení krojů

V rámci dotace byly pořízeny krojové součásti slavnostního podlužáckého kroje jak dívčího, tak chlapeckého. Vzhledem k výši dotace nebyly pořízeny celé komplety, ale byly pořízeny zejména ty krojové součásti, o které je v regionu největší zájem. Kroje budou využity k prezentačním příp. výstavním účelům pro jednotlivce či soubory z oblasti Podluží.

Byly pořízeny tyto krojové součásti:

Dívčí kroj:

Košilka ke kroji, podkasák, kasanice, sukně, rukávce molové, kordulka dívčí, pás na mašle, krejzlík, čižmy, mašle, molová sada pro dívku (fjertoch, tacle, obojek)

Chlapecký kroj:

Košile molová, kapesníček, lajbl chlapecký, šáteček, červenice, čižmy, mašle

Vyhodnocení projektu:

Cílem akcí bylo podpořit rozmanitost kulturní nabídky v městě Hodonín, nabídnout místním, okolním obyvatelům i turistům osvětu v oblasti tradiční kultury a folkloru, prezentovat jednotlivé obce v jejich zvycích, krojích a rozmanitosti života. Akce zaznamenaly velký ohlas u široké veřejnosti, nabídly možnost zábavy, zpěvu, tance, osvěty i vzájemného setkávání. Přáním návštěvníků bylo pokračovat v těchto akcích a prezentacích obcí i v dalším roce.

Pořízením krojů byla podpořena oblast kultury ve formě folkloru a místních tradic, posíleno rozvíjení těchto tradic mladou generací, která má takto možnost obléknout kroj, a tak posílit sounáležitost s regionem i pozitivní vztah a úctu k tradicím a folkloru.

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Technické cookies
Technické cookies
Přijmout
Odmítnout