OPŽP aktuálně ...

Seminář OPŽP k 1. a 2. výzvě

Ve čtvrtek 02. 05. 2019 proběhl na Regionálním centru v Hodoníně seminář k výzvám Operačního programu Životní prostředí. Žadatelům byla představena výzva č. 1 - Realizace sídelní zeleně a výzva č. 2 - Realizae ÚSES a protierozních opatření.

Prezentace k seminářům naleznete zde:
Výzva č. 1 - Realizace sídelní zeleně
Výzva č. 2 - Realizace ÚSES a protierozních opatření

20190502 150653
20190502 150729
20190502 150957
20190502 151649

 • Vytvořeno dne .

Seminář pro žadatele o dotaci z Operačního programu Životní prostředí

Seminář pro žadatele o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci 1. a 2. výzvy MAS Jižní Slovácko:

Realizace sídelní zeleně a Realizace ÚSES a protierozních opatření

KDY: čtvrtek 2. 5. 2019 od 15:00 hod.

KDE: zasedací místnost Regionálního centra v Hodoníně, Masarykovo nám. 27

Program: Cílem semináře je představit výzvu, poskytnout orientaci v konkrétních podporovaných aktivitách, podat informace o indikátorech, způsobilosti výdajů i metodických pravidlech. Žadatelé budou seznámeni s procesem hodnocení a výběrem projektů, s povinnou publicitou a systémem IS KP 2014+.

Předpokládaná délka školení: 1 hodina

Pro přihlášení na seminář nás kontaktujte:
Ing. Helena Chrástková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 608 061 382

Více informací o výzvách zde

Pozvánka (pdf)

 • Vytvořeno dne .

MAS Jižní Slovácko vyhlašuje výzvy v Operačním programu životní prostředí


Aktuálně vyhlášené výzvy v programu OPŽP

Výzva č.1 - Realizace sídelní zeleně

Výzva č.2 - Realizace ÚSES a protierozních opatření


Sídelní zeleň – alokace dotace z fondu EU: 2.899.500,- Kč

Dotace 60% na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků v intravilánu obce.

Včetně, zakládání trávníků, cest, doplňkových vodních prvků, mobiliáře, ...

 • Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
 • Maximální náklady na projekt: 3.000.000,- Kč

Realizace ÚSES – alokace dotace z fondu EU: 3.600.000,- Kč

100% dotace na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.

 • plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě
 • zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě
 • zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, včetně zatravnění, na orné půdě

80% dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

 • doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin,
 • rozšíření existujících prvků o remízy, liniové výsadby,
 • obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin
 • založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů
 • Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
 • Maximální náklady na projekt: 3.000.000,- Kč

 V případě zájmu o více informací, se neváhejte obracet na kancelář MAS Jižní Slovácko z.s., Masarykovo náměstí 115/27, Hodonín 695 01

Ing. Helena Chrástková, tel.: 608 061 382, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci vyhlášení výzev budeme pořádat také semináře pro žadatele


 • Vytvořeno dne .
 • 1
 • 2

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz