Pracovní skupiny v MAP

2018

30.5.2018 Závěrečné setkání všech pracovních skupin new  module monitor
14.5.2018 PS 2 - PK 1. stupeň základního vzdělávání new  module monitor 
11.4.2018 PS 2 - PK Dějepis a výchova k občanství new  module monitor 
3.4.2018 PS 1 - PK Řízení škol a školských zařízení new
27.3.2018 PS 3 - PK Matematika a její aplikace new
22.3.2018 PS 2 - PK Společné vzdělávání a výchovné poradenství new
5.3.2018 PS 2 - PK Jazyk a jazyková komunikace new  module monitor
28.2.2018 PS 3 - PK Přírodovědné předměty new  module monitor 
27.2.2018 PS 1 - PK Předškolní vzdělávání new  module monitor 
26.2.2018 PS 2 - PK 1. stupeň základního vzdělávání new  module monitor 
22.2.2018 PS 2 - PK Společné vzdělávání a výchovné poradenství new  module monitor 
21.2.2018 PS 3 - PK Polytechnické vzdělávání new module monitor

2017

13.12.2017 PS 2 - PK Dějepis a výchova k občanství
 new 
28.11.2017 PS 2 - PK Společné vzdělávání a výchovné poradenství new
21.11.2017 PS 3 - PK Matematika a její aplikace
new
15.11.2017 PS 2 - PK Jazyk a jazyková komunikace
new
9.11.2017 PS 3 - PK Přírodovědné předměty
 new 
8.11.2017 PS 2 - PK První stupeň základního vzdělávání
 new 
3.11.2017 PS 2 - PK Výchovné předměty a zájmové vzdělávání
new
31.10.2017 PS 3 - Polytechnické vzdělávání
 new 
25.9.2017 PS 1 - Předškolní vzdělávání
new
 
 
 
5.6.2017 PS 1, 2, 3 - Příprava na Předmětové kabinety
new  module monitor 
10.4.2017 PS 1, 2, 3 - Výstupy SWOT analýz, plánované aktivity
 new 

2016

14.11.2016

3. Schůzka Pracovní skupiny č. 2:

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
+ průřezová témata
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
- Jazyková gramotnost v základním vzdělávání

 new  module monitor
9.11.2016

3. Schůzka Pracovní skupiny č. 3:

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy u dětí
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky     „STEM", což zahrnuje i EVVO)
- Kariérové poradenství v základních školách

new  module monitor 
8.11.2016

3. Schůzka Pracovní skupiny č. 1:

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

new  module monitor 
17.10.2016

2. Doplňková pracovní skupina č. 2: 

- Jazyková gramotnost

new module monitor
11.10.2016

1. Doplňková pracovní skupina č. 2:

- Občanské kompetence a kulturní povědomí a vyjádření žáků

new module monitor
8.9.2016

2. schůzka Pracovní skupiny č. 3:

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy u dětí
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM", což zahrnuje i EVVO)
- Kariérové poradenství v základních školách

new  module monitor 
7.9.2016

2. schůzka Pracovní skupiny č. 2:

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

new
 
module monitor 
5.9.2016

2. schůzka Pracovní skupiny č. 1:

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

new  module monitor 
29.6.2016  

1. schůzka Pracovní skupiny č. 1:

- Předškolní vzdělávání  a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

new module monitor 
28.6.2016  

  1. schůzka Pracovní skupiny č. 2

- Čtenářská gramotnost
- Matematická gramotnost
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

new  module monitor 
27.6.2016  

  1. schůzka Pracovní skupiny č. 3

- Polytechnické vzdělávání
- Podnikavost, iniciativa, kreativita
- Digitální kompetence žáků a pedagogických pracovníků

new
 
module monitor

 

logolink msmt vvv hor barva cz

 

 

 

 

 

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz