Řídící výbor MAP II

logo map

 

Zápis z 1. zasedání Řídícího výboru

Pozvánka na 1. zasedání Řídícího výboru

Řídící výbor (ŘV) MAP II je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP II. ŘV MAP II je povinný pro všechna partnerství, volí si svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídící výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem. Role ŘV je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP II. Bylo žádoucí, aby na daném území pokračoval v činnosti ŘV MAP I, který byl ustanoven a pracoval již v předchozím období. Členové ŘV MAP I nadále chtěli ve své práci pokračovat. 

Složení Řídícího výboru MAP II

Statut Řídícího výboru

Jednací řád Řídícího výboru

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz