Dokumenty k MAP

PS

   30. 5. 2018 - Závěrečné setkání aktérů MAP

Zápis Foto
MAP

   Prezentace ze závěrečného setkání

Prezentace
MAP

   Závěrečná sebehodnotící zpráva

Dokument
MAP

   Zpráva o průběhu spolupráce

Dokument
ŘV

   30. 5. 2018 - 7. zasedání Řídícího výboru

Zápis Foto
PS

   14. 5. 2018 - PK 1. stupeň základního vzd.

Zápis Foto
PS

   11. 4. 2018 - PK Dějepis a výchova k občanství  

Zápis Foto 
PS

   3. 4. 2018 - PK Řízení škol a školských zařízení

Zápis
PS

   27. 3. 2018 - PK Matematika a její aplikace

Zápis
PS

   22. 3. 2018 - PK Společné vzd. a vých. porad.

Zápis
PS

   5. 3. 2018 - PK Jazyk a jazyková komunikace

Zápis Foto
PS

   28. 2. 2018 - PK Přírodovědné předměty

Zápis Foto
PS

   27. 2. 2018 - PK Předškolní vzdělávání

Zápis Foto
PS

   26. 2. 2018 - PK 1. stupeň základního vzd. 

Zápis Foto
PS

   22. 2. 2018 - PK Výchovné předměty a zájm. vzd.

Zápis Foto
PS    21. 2. 2018 - PK Polytechnické vzdělávání Zápis Foto
MAP    Souhlas zřizovatelů s finálním dokumentem MAP Dokument
MAP    Schválený finální dokument MAP Dokument
MAP    Schválený Akční plán Dokument
MAP    Schválený Implementační plán Dokument
MAP    Aktualizovaný Strategický rámec Aktuální verze
ŘV

    18. 1. 2018 - 6. zasedání Řídícího výboru

Zápis Foto
PS

   13. 12. 2017 - PK Dějepis

Zápis
PS

   28. 11. 2017 - PK Společné vzd. a vých. porad.

Zápis 
PS

   21. 11. 2017 - PK Matematika a její aplikace

Zápis 
MAP

   Schválené Memorandum o spolupráci

Dokument
MAP

   Schválená Evaluační zpráva

Dokument
ŘV

   16. 11. 2017 - 5. zasedání Řídícího výboru

Zápis
PS

   15. 11. 2017 - PK Jazyk a jazyková komunikace

Zápis
PS

   9. 11. 2017 - PK Přírodovědné předměty

Zápis 
PS

   8. 11. 2017 - PK 1. stupeň základního vzdělávání

Zápis
PS

   3. 11. 2017 - PK Výchovné předměty a zájm. vzd.

Zápis 
PS

   31. 10. 2017 - PK Polytechnické vzdělávání

Zápis 
PS

   25. 9. 2017 - PK Předškolní vzdělávání

Zápis 
PS

   5. 6. 2017 - Příprava na realizaci PK

Zápis
PS

   10. 4. 2017 - Setkání pracovních skupin

Zápis
MAP

   Schválený Strategický rámec MAP

Finální verze Originál
ŘV

   26. 1. 2017 - 4. zasedání Řídícího výboru 

new module monitor
ŘV

   15. 12. 2016 - 3. zasedání Řídícího výboru

new module monitor
PS

   14. 11. 2016 - Pracovní skupina č. 2

new module monitor
PS

   9. 11. 2016 - Pracovní skupina č. 3

new module monitor
PS

   8. 11. 2016 - Pracovní skupina č. 1

new module monitor
ŘV

   31. 10. 2016 - 2. zasedání Řídícího výboru

new module monitor
PS

   17. 10. 2016 - Doplňková pracovní skupina č. 2

new module monitor
PS

   11. 10. 2016 - Doplňková pracovní skupina č. 2

new module monitor
PS

   8. 9. 2016 - Pracovní skupina č. 3

new module monitor
PS

   7. 9. 2016 - Pracovní skupina č. 2

new module monitor
PS

   5. 9. 2016 - Pracovní skupina č. 1

new module monitor
PS

   29. 6. 2016 - Pracovní skupina č. 1      

new module monitor
PS

   28. 6. 2016 - Pracovní skupina č. 2       

new module monitor
PS

   27. 6. 2016 - Pracovní skupina č. 3      

new module monitor
PS

   23. 5. 2016 - Setkání aktérů ve vzdělávání

 new 
ŘV

   Statut      

new           
ŘV

   Jednací řád

 new web 
ŘV

   16. 6. 2016 - 1. schůzka Řídícího výboru       

new

logolink msmt vvv hor barva cz

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING