Předmětové kabinety MAP II

logo map

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín II plynule navazujeme  na Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín I setkáváním pedagogů na předmětových kabinetech. Pedagogové nejrůznějších aprobací, ředitelé a další pracovníci ve školství si navzájem předávají zkušenosti a pomáhají i ostatním pedagogům daného předmětu řešit problémy, které se vyskytují  v jejich oboru. Předměových kabinetů máme v rámci projektu 10.

Přehled předmětových kabinetů a jejich složení:

Předškolní vzdělávání

První stupeň základního vzdělávání

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Přírodovědné předměty

Dějepis a výchova k občanství

Polytechnické vzdělávání

Společné vzdělávání a výchovné poradenství

Výchovné předměty, zájmové vzdělávání a základní umělecké vzdělávání

Řízení škol a školských zařízení

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING