Aktuálně z MAS

Doporučené projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

MAS Jižní Slovácko ukončila hodnocení žádostí o podporu přijatých do výzev MAS v Integrovaném regionálním operačním programu. K financování byly doporučeny dva projekty na rekonstrukci chodníků, a to v obcích Starý Poddvorov a Moravský Žižkov, podporu z MAS získá také hasičská zbrojnice v Hruškách. Žádosti budou v brzké době odeslány ke kontrole na řídící orgán.

Všem úspěšným žadatelům gratulujeme!

TABULKA DOPORUČENÝCH PROJEKTŮ 9. VÝZVA

TABULKA DOPORUČENÝCH PROJEKTŮ 10. VÝZVA

  • Vytvořeno dne .

Doporučené projekty v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV)

Výbor MAS na svém jednání dne 26.10.2020 doporučil k podpoře celkem 25 z 32 žádostí předložených v rámci 4. výzvy PRV v území MAS Jižní Slovácko. Bohužel 7 žádostí nemohlo být doporučeno k realizaci a podpoře a to z důvodu vyčerpání alokace v příslušných fichích programu.

Dotační podpory se dočkají zejména zemědělští podnikatelé s projekty zaměřenými třeba na pořízení mulčovače, kypřiče, elektrických nůžek či nerezových nádob do vinařství. V oblasti nezemědělského podnikání uspěly projekty podporující tesařské a truhlářské řemeslo či zaměřené na podporu ubytovacích kapacit pro cestovní ruch. Ve fichi na podporu služeb a obnovy vesnic (článek 20 PRV) uspěly například projekty rekonstrukce školní jídelny, hasičské zbrojnice či knihovny, a také projekty podporující spolkovou činnost v komunitním centru či sokolovně.

Vybrané žádosti budou v následně odeslány ke kontrole na příslušný řídící orgán.

Všem úspěšným žadatelům gratulujeme!

TABULKA DOPORUČENÝCH PROJEKTŮ

  • Vytvořeno dne .

MAS Jižní Slovácko vyhlašuje grantový program "Malý Leader 2020"

MAS Jižní Slovácko vyhlašuje grantový program "Malý Leader 2020" na podporu dětských folklorních souborů z území MAS Jižní Slovácko.
Tento grantový program je podpořen z dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020 částkou 25.000,- Kč a stejnou částkou je také spolufinancován z rozpočtu Místní akční skupiny Jižní Slovácko.


Alokace na výzvu:                     50 000,- Kč
Maximální výše podpory:           5 000,- Kč/1 projekt
Procentuální výše dotace:             100% způsobilých výdajů


PODPOROVANÉ OBLASTI:

- drobné vybavení souboru pro opakované využití
- pořízení rekvizit, drobných doplňků pro vystoupení
- pořízení krojových součástí

Příjem žádostí probíhá do pátku 06.11.2020.

Více naleznete ZDE

 

 

  • Vytvořeno dne .

Regionální turistické informační centrum uzavřeno!

Oznamujeme, že Regionální turistické informační centrum je 22.10.2020 UZAVŘENO!!!
Usnesení vlády č. 1079 o přijetí krizového opatření zakazuje s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou vyjmenovaných prodejen a provozoven. Naše regionálko do výjimek usnesení nespadá, a tak se budeme snažit být Vám na blízku alespoň prostřednictvím internetových stránek. Přejeme Vám všem hlavně zdraví a pozitivní energii.

FACEBOOK RC

WWW RC

  • Vytvořeno dne .

Dotace z 3. výzvy PRV jsou žadatelům postupně propláceny

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) postupně proplácí schválené dotace z 3. výzvy z Programu rozvoje venkova (PRV) MAS Jižní Slovácko určené pro zemědělce i nezemědělce. U dalších žadatelů v současné době probíhají fyzické kontroly SZIF na místě. Zástupci MAS Jižní Slovácko se těchto kontrol aktivně účastní. Psenice

  • Vytvořeno dne .

Veletrh vzdělávání letos ON-LINE

Středisko služeb školám zve všechny žáky 8. a 9. tříd, učitele, rodiče a veřejnost na tradiční Veletrhy vzdělávání, které se tentokrát uskuteční v netradičním ON-LINE prostředí.
Veletrh vzdělávání on-line se bude konat v období od 12.10. 2020 do 4.12. 2020.Termíny prezentací jednotlivých středních škol a přihlášení ZDARMA naleznete na
www.sssbrno.cz/akce.
Spoluorganizátorem akce je Úřad práce ČR.

0001 

  • Vytvořeno dne .

Hodnocení 4. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV)

V rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV) bylo ukončeno formální hodnocení a nyní bude následovat hodnocení věcné. V této výzvě jsme přijali celkem 32 žádostí o podporu, a to v těchto fichích:
- I - nezemědělské podnikání - 7 žádostí,
- M - konkurenceschopné zemědělství - 11 žádostí o podporu,
- N - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - 5 žádosti,
- Z - základní služby a obnova vesnic - 9 žádostí.

traktor

  • Vytvořeno dne .

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz