Aktuálně z MAS

Úspěšně zrealizované projekty PRV - část.1

Úspěšně ukončené projekty z PRV:

 

Název projektu - Výroba a uvedení výrobků z černého bezu na trh

Žadatel - Hana Bartoníková, Mikulčice

Cílem projektu bylo zvýšení efektivity při výrobě a uvádění výrobků na trh jak z květů, tak i z plodů černého bezu. Jednalo se o pořízení vybavení pro zpracování bezu černého.

Nerezova Nad 200l 1
Plnicka 1
Vyvijec Pary 1
Filtr Deskovy 1
Zatkovacka

 

Název projektu - Strojní vybavení pro modernizaci zemědělského podniku

Žadatel - Vladan Tichý, Lanžhot

Cílem projektu bylo pořízení balíkovače.

20200123 101701
20200123 101705

 

Název projektu - Pořízení nového vybavení do vinařství

Žadatel - Rodinné vinařství Beneš, Hrušky

Cílem projektu bylo pořízení tří nerezových nádrží a čtyř dřevěných sudů na víno.

IMG 20191113 WA0005
Nerezky Cele

 

Název projektu - Pořízení nové technologie pro zakružování profilů

Žadatel - Pavel Filipovič, Hrušky

Cílem projektu bylo pořízení nového stroje do kovovýroby - Zakruhovačka

IMG 20200308 171655
IMG 20200308 171735

 

Název projektu - Pořízení nové technologie do vinařství

Žadatel - Petr Mokruša, Mutěnice

Cílem projektu bylo pořízení nového kalolisu do vinařství.

Umisteni Kalolisu
Umisteni Kalolisu 2

 

 

  • Vytvořeno dne .

Plánovaná 5. výzva PRV byla zrušena!

Dne 10.3.2021 plánovala MAS vyhlásit 5. výzvu z PRV. Výzva měla být vyhlášena pro Fiche M – Konkurenceschopné zemědělství, N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a Fiche I – Nezemědělské podnikání. Do této výzvy mohli žadatelé předkládat žádosti o dotace např. na nákup zemědělské techniky nebo budování staveb pro zemědělskou prvovýrobu, či nákup technologií, vybavení a staveb pro zpracování zemědělských produktů. V této výzvě mohli podávat své žádosti i nezemědělští podnikatelé, a to na rozvoj svých nezemědělských činností, např. v oblasti služeb, stavebnictví, řemesel, průmyslu apod.
Před samotným vyhlášením 5. výzvy byly obdrženy zcela zásadní informace, na jejichž základě Výbor MAS, po nezbytné konzultaci se SZIF a Ministerstvem zemědělství, rozhodl o okamžitém zrušení plánované 5. výzvy PRV a navrhl vyhlášení nové 6. výzvy PRV v předpokládaném termínu 1.4.2021. Do nové výzvy bude navíc zařazena také Fiche Z – Základní služby a obnova vesnic.
Věříme, že tímto krokem, a souvisejícím posunutím vyhlášení další plánované výzvy na nový termín 1.4.2021, bude umožněno vyčerpání všech naší MAS svěřených prostředků z Programu rozvoje venkova v období 2014-2020.
Bližší informace vám sdělí kancelář MAS Jižní Slovácko.

logoleader lista

  • Vytvořeno dne .

Výzva - Slovácko hledá tradiční i netradiční výrobce

Tradiční i netradiční regionální výrobce hledají sdružení Region Slovácko a Turistická asociace Slovácko. Vypisují společnou výzvu příjmu žádostí těch, kteří jsou pyšní na to, co vyrábějí a chtějí dát světu na vědomí, že to vyrábějí na Slovácku tím, že získají certifikovanou značku. Výzva je platná pro dvě existující značky „Tradiční výrobek SLOVÁCKA“ a „SLOVÁCKO regionální produkt“.

tradicni vyrobek slovacko

Tradiční výrobek SLOVÁCKA je už etablovanou značkou a prezentuje výrobky, které jsou na Slovácku tradiční. Výrobci musí splnit přísná kritéria, která hodnotí odborníci z řad etnografů.

SLOVÁCKO regionální produkt je nově vzniklou značkou, která výše zmíněnou doplňuje. Je určena pro všechny, kteří chtějí svou sounáležitost s regionem prezentovat, ale na Tradiční výrobek SLOVÁCKA nedosáhnou.

Cílem obou značek je podpořit drobné a střední regionální výrobce. Ti získají výhody v podobě propagace, podpory prodeje, nabídky prezentací či jarmarků v ČR nebo prodeje prostřednictvím e-shopu.

Aktuální výzva neplatí pro výrobce alkoholických výrobků. Pro ně připravujeme speciální výzvu v rámci značky SLOVÁCKO regionální produkt.

 

Více informací a dokumenty ke stažení (žádost, kritéria a zásady udílení) naleznete pod tímto odkazem: Slovácko hledá tradiční i netradiční výrobce

 

Zdroj: www.slovacko.cz

  • Vytvořeno dne .

Místní akční skupina Jižní Slovácko připravuje vyhlášení 5. výzvy Programu rozvoje venkova

V rámci této výzvy budou moci žadatelé předkládat žádosti o dotace týkající se například nákupu zemědělské techniky, budování staveb pro zemědělskou prvovýrobu, nebo nákupu technologií, vybavení a staveb pro zpracování zemědělských produktů.

Také v této výzvě budou své žádosti moci podávat nezemědělští podnikatelé, a to na rozvoj svých nezemědělských činností, např. v oblasti služeb, stavebnictví, řemesel, průmyslu apod.

Předpoklad vyhlášení výzvy je březen 2021.

V případě vašeho zájmu můžete pro více informací již teď kontaktovat pracovníky MAS Jižní Slovácko.

Avízo 5. Výzvy MAS Jižní Slovácko - PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

20191031 095821
20200122 104929
 

  • Vytvořeno dne .

MAS Jižní Slovácko v době "Covidové"

Ani opatření spojená s probíhající epidemií nezabránila naší Místní akční skupině Jižní Slovácko (MAS) pokračovat v nastaveném harmonogramu výzev, administraci přijatých žádostí a dohledu nad realizací projektů, na něž žadatelé získali úspěšně přes MAS dotaci. Drtivá většina administrativních úkonů spojených s dotačními výzvami je totiž naštěstí řešena elektronickou formou. I s realizací projektů si žadatelé v této složité době poradili bez větších problémů. Podařilo se dokonce uskutečnit i takové projekty, jakými jsou příměstské tábory pro děti. Jejich realizace o letních prázdninách byla možná jen díky tehdejšímu rozvolnění opatření.

V roce 2020 se naší MAS podařilo vyhlásit také několik výzev a rozdělit tak další finance do území Hodonínska a Podluží. Podporu získaly například projekty chodníků nebo hasičské zbrojnice. Čtvrtou výzvu vyhlásila MAS také v Programu rozvoje venkova. Na dotační prostředky se tak již těší vybraní zemědělští i nezemědělští podnikatelé, kteří za ně pořídí nové mulčovače, kypřiče, drobnou techniku či nerezové nádoby pro své vinařské či zemědělské provozy. Podpořena budou také tesařská či truhlářská řemesla, nebo projekty na zvýšení ubytovacích kapacit v regionu. V opatření na podporu služeb a obnovy vesnic uspěly také projekty obcí. Finanční prostředky budou využity například na vybudování lanovky pro děti, na rekonstrukci školní jídelny, knihovny nebo na projekty podporující spolkovou činnost v obcích.

V listopadu bylo ukončeno hodnocení projektů podaných do grantového programu „Malý Leader 2020“, který naše MAS v území vyhlásila. Prostředky této historicky první vlastní dotační výzvy, spolufinancované ze strany Jihomoravského kraje, jsme zaměřili na podporu materiálního vybavení dětských folklorních souborů v území Podluží a Hodonínska. Vybavení dětských souborů se tak díky dotačním prostředkům rozšířilo o nové kroje či krojové součástí, potřebnou audiotechniku nebo o rekvizity nutné pro zkoušky a vystoupení.

Činnost MAS však není jen o dotacích. Každoročně organizujeme nebo se aktivně účastníme různých společenských akcí. Ty se ale nemohly v roce 2020 z větší části uskutečnit. Jednu akci pro širokou veřejnost se ale nakonec zorganizovat podařilo, a to módní přehlídku oděvů inspirovaných folklorními motivy. Své modely představili mladí lidé ze společnosti FolklorStyl. Přehlídka se uskutečnila v září na Masarykově náměstí v Hodoníně, a to ještě před vyhlášením další série nouzových opatření.

S nadějí vyhlížíme nadcházející jaro a věříme, že se situace zlepší tak, abychom se již naplno mohli věnovat celému spektru našich činností, stejně jako v minulých letech. Jakmile to tedy bude možné, zveme vás na návštěvu Regionálního centra v Hodoníně, kde vás rádi přivítáme jak v našem „íčku“, tak při různých akcích, seminářích a pracovních schůzkách k přípravě nového dotačního období, které v letošním roce začíná.

                                                                         

MAS JIZNI SLOVACKO 2019 kopie

Za kolektiv MAS Blanka Přidalová

 

 DSC0427
 DSC0434
 DSC0445
Trida 4
IMG 20200401 110146

  • Vytvořeno dne .

Online seminář krajských dotací JMK 2021

Dne 3.2.2021 jsme se účastnili online semináře dotačních titulů Jihomoravského kraje pro rok 2021.

 

IMG 4319
IMG 4320
 

 

  • Vytvořeno dne .

Úspěšně zrealizované projekty roku 2020 - část.2

V roce 2020 byly úspěšně ukončeny projekty z IROP:

 

Nově zrekonstruované bezbariérové chodníky a přechody v obci Lužice, rekonstrukce proběhla na ulici Ploštiny, projekt zde řešil oddělení motorové a pěší dopravy a zvýšila se tím bezpečnost v dané lokalitě.

IMG 20200824 110728
IMG 20200924 154443
IMG 20200924 154534
Dsc 0793 Thmb
Dsc 0799 Thmb

 

  • Vytvořeno dne .

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz