• Cesty k sobě - aktivní senioří Dolní Moravy a WDE

Cesty k sobě - aktvní senioři Dolní Moravy a WDE

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko v rámci programu "Cíl 3 - Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013".

Projekt bude realizován v období roku 2012.

Projekt je zaměřen zejména na zlepšení kvality života seniorů na venkově, vzájemnou výměnu zkušeností, prezentaci možností spolupráce seniorů a seniorských organizací, praktickou ukázku již dosažených úspěchů, ale také na opětovné nacházení společných prvků kulturní historie násilím rozdělených regionů. Cílovou skupinou jsou senioři a seniorské organizace z obou příhraničních území. Pro každé plánované vzájemné setkání seniorů předpokládáme zapojení min. 35 osob na každé straně hranice.

V rámci projektu "Cesty k sobě" se uskuteční čtyři společná setkání, která budou mít vždy jedno společné téma. Setkání se vždy zúčastní 35 seniorů z obcí ležících v území MAS Dolní Morava o.s. a 35 seniorů z obcí v území rakouského WDE.

1. setkání -"Tradice a folklor" - se uskuteční ve stanoveném termínu v Kulturním domu v Josefově. Přednáška o lidových tradicích, lidových zvycích, společné historii území (2 přednášející - česká, rakouská strana). Následuje návštěva regionálního muzea v v Rohatci a Lužicích, s expozicemi lidových tradic a krojů. Následuje přesun do Lanžhota - živé tradice v rámci tradičních hodových oslav.

2. setkání - "Regionální gastronomie" - se uskuteční ve stanoveném termínu ve Wilfersdorfu. Přednášky o tradiční gastronomii obou regionů a o její návaznosti na kalendářní a liturgický rok. Následuje prezent. a společná ochutnávka přivezených pokrmů a specialit regionální kuchyně. Dále prohlídka pekařství a Lichtensteinského zámku ve Wilfersdorfu.

3. setkání - "Vinařství a cestovní ruch" - se uskuteční ve stanoveném termínu v Čejkovicích. Přednášky o vinařské turistice, historii, a sommelierství. Návštěva vinařského muzea, zámku v Čejkovicích, sklepních uliček a vinařského provozu.

4. setkání - "Cykloturistika a volnočasové aktivity pro seniory" - se uskuteční ve stanoveném termínu v Poysdorfu. Přednášky o turistice a cykloturistice a volnočas. aktivitách seniorů. Prohlídka muzea, sítě cyklostezek, cyklovýlet v okolí města.

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz