IROP aktuálně

Semináře k výzvám IROP a OPZ

Semináře k aktuálně vyhlášeným výzvám IROP na sociální podnikání a komunitní centra a k výzvě OPZ na sociální podnikání proběhly v pátek 13. 7. 2018 v kanceláři MAS Dolní Morava. Žadatelé se na nich dozvěděli konkrétní informace k podání žádosti. Prezentace ze seminářů zveřejňujeme pod článkem. Výzvy IROP jsou otevřeny do 15. 8. 2018, výzva OPZ pak do 8. 8. 2018. Žadatelé mohou své záměry konzultovat s Ing. Blankou Přidalovou na telefonu 775 004 582.

Prezentace ze semináře IROP - Sociální podnikání

Prezentace ze semináře IROP - Komunitní centra

Prezentace ze semináře OPZ - Sociální podnikání

sociln podnikn 

 

Seminář k 2. Výzvě IROP Komunitní centra

MAS Dolní Morava pořádá seminář k 2. Výzvě IROP na Komunitní centra. Seminář se uskuteční v pátek 13. 7. 2018 v 9:00 hodin v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně. Zájemci se mohou přihlašovat u Ing. Blanky Přidalové na telefonu 775 004 582.

seminar irop 2

Pozvánka pdf

Seminář k 1. Výzvě IROP Sociální podnikání

MAS Dolní Morava pořádá seminář k 1. Výzvě IROP na Sociální podnikání. Seminář se uskuteční v pátek 13. 7. 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně. Zájemci se mohou přihlašovat u Ing. Blanky Přidalové na telefonu 775 004 582.

seminar irop 1

Pozvánka pdf

 

Vyhlášení výzvy č. 2 IROP - Komunitní centra I

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlašuje dne 28.6.2018 Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na Komunitní centra I.

Cílem je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na tuto výzvu byla alokována částka 6.000.000,- Kč. Budou podpořeny projekty na výstavbu, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány. Dále na nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28.6.2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.6.2018, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.8.2018, 12:00 hod.

Výzva - text výzvy

Příloha č. 1 - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kriteria věcného hodnocení

Obecná pravidla IROP

Specifická pravidla IROP

Seminář - pozvánka

Prezentace ze semináře

Seznam přijatých žádostí

Zápis ze zasedání Hodnotící komise dne 19.11.2018

Kontrolní list věcného hodnocení

Zápis z 11. zasedání Výběrové komise dne 19.11.2018

 

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhlášení výzvy č. 1 IROP - Sociální podnikání

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlašuje dne 28.6.2018 Výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu Sociálního podnikání.

Cílem je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na tuto výzvu byla alokována částka 4.159.000,- Kč. Budou podpořeny projekty na vznik nového sociálního podniku, rozšíření stávajícího sociálního podniku a rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Datum vyhlášení výzvy MAS:  28.6.2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.6.2018, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.8.2018, 12:00 hod.

Výzva - text výzvy

Příloha č. 1 - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kriteria věcného hodnocení

Obecná pravidla IROP

Přílohy - Obecná pravidla IROP

Specifická pravidla IROP

Seminář - pozvánka

Prezentace ze semináře

Seznam obdržených žádostí

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti

Zápis ze zasedání hodnotící komise 15.10.2018

Zápis z 10. zasedání Výběrové komise

Zápis ze 48. zasedání Výboru zapsaného spolku MAS Dolní Morava

Seznam schválených žádostí o dotaci - 1. IROP


Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Ing. Helena Chrástková
projektový manažer pro realizaci SCLLD
chrastkova@jiznislovacko.cz
+420 608 061 382


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Bc. Radim Ilčík
finanční manažer MAPII
ilcik@jiznislovacko.cz
+420 606 578 280


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING