Realizované projekty

   

Název projektu

Poskytovatel

Rozpočet

Dotace

Stav

24. 2016 Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím Místních akčních skupin v období 2014 – 2020 JMK 2016 120 000 110 000 dokončen
23. 2016 Podpora provozu MAS Dolní Morava v roce 2016 PRV JMK 2016 220 000 135 000 probíhá
22. 2015 Podpora managementu MAS Dolní Morava v procesu
strategického plánování 2015
PRV JMK 2015 221 000 150 000 dokončen
             
21. 2016
2017
Inovace pro rozvoj vinařské turistiky
na Slovácku
PRV ČR
IV.2.1
1 800 820 1 620 738 příprava
             
20. 2014
2015
Transparentní regionální rozvoj na principu
metody LEADER
 PRV ČR
IV.2.1
500 000 500 000 dokončen
             
19. 2014 Podpora managementu MAS Dolní Morava v procesu
strategického plánování 2014
PRV JMK 2014
DT 02
280 104 140 052 dokončen
             
18. 2014 Podpora vzniku strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro území MAS Dolní Morava 
OPTP 8.3.2a 711 125 711 125 dokončen
             
17. 2013 Zpracování konceptu ISÚ pro území MAS Dolní Morava PRV JMK 2013
  DT 02
90 000 45 000 dokončen
             
16. 2013
2014
Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy PRV ČR
IV.2.1
1 196 200 1 076 580 dokončen
             
15. 2013
2014
Získávání dovednosti, animace a provádění
na Dolní Moravě
PRV ČR
III.4.1
501 180 477 140 dokončen
             
14. 2012
2013
AbioNet - Platforma pro spolupráci v oblasti
formování krajiny
OPVK
7.2.4
799 326 799 326 dokončen
             
13. 2012 Cesty k sobě - aktivní senioři Dolní Moravy
a WDE
FMP CZ-AT 386 900 328 478 zastaven
             
12. 2012
2013
Po stopách prapředků PRV ČR
IV.2.1
1 492 600 1 343 340 dokončen
             
11. 2011 Život na dolním toku Moravy FMP CZ-SK 341 712 286 152 dokončen
             
10. 2011 Společné putování za dědictvím regionů PRV ČR
IV.2.1
3 196 505 2 940 930 dokončen
             
9. 2011 Vína Dolní Moravy na České chuťovce 2011 JMK
Vinařský fond
148 997 71 000 dokončen
             
8. 2010 Cesty k sobě 2010 PRV ČR,
MZE, AZV
45 000 45 000 dokončen
             
7. 2010 Regionální gastronomie jižní Moravy PRV ČR
III.3.1
56 424 56 424 dokončen
             
6. 2010 Země, voda, vzduch FMP CZ-AT 245 342 172 153 dokončen
             
5. 2009 Vína z Dolní Moravy FMP CZ-AT 573 976 371 334 dokončen
             
4. 2008 Obnova přírodních a kulturních zdrojů
na Dolní Moravě
LEADER ČR
2008
6 355 748 4 063 981 dokončen
             
3. 2008 Úhrada úroků, poplatků a vydání propagačních
tiskovin
JMK 52 739 50 000 dokončen
             
2. 2008 Zpracování projektové dokumentace pro projekt
„Život na dolním toku Moravy“
JMK 70 000 35 000 dokončen
             
1. 2007 Zajištění činnosti organizace ve druhé polovině
roku 2007
JMK 220 000 200 000 dokončen

... podrobnější informace o projektu získáte kliknutím na jeho název ...

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING