• Zpracování dokumentace 2008

Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Život na dolním toku Moravy“

Realizací projektu byla zpracována kompletní projektová dokumentace pro projekt řemeslné a výtvarné občanského sdružení MAS Dolní Morava „Život na dolním toku Moravy“. Jedná se o realizaci jarní a podzimní týdenní řemeslné a výtvarné dílny pro žáky Základních škol obcí spadajících do územní působnosti MAS Dolní Morava. V rámci této dílny si děti budou mít možnost vyzkoušet a osvojit základní techniky používané při škrabání kraslic, malování mašlí a ornamentů, pletení z proutí, drátkování, kreslení a malbě, dále si vyzkoušet práci s keramickou hlínou a shlédnout pracovní postupy při uměleckém zpracování dřeva či práci na hrnčířském kruhu. Dílna navazuje na obdobný projekt realizovaný v rámci Regionu Podluží v roce 2007.

Náklady projektu ..... 70.000,- Kč
Podíl Jihomoravského kraje ..... 35.000,- Kč   
Skutečné náklady projektu ..... 70.000,- Kč

Projekt byl předložen v jarních měsících roku 2010 do Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika;  Oblast podpory 1.1:  Kulturní rozvoj a zachování tradic.

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz