• Úhrada poplatků, úroků a tiskovin

Úhrada úroků, bankovních poplatků a vydání propagačních tiskovin

Celý název projektu: „Úhrada úroků a bankovních poplatků z úvěru na předfinancování realizace projektu v rámci LEADER ČR 2008, projektu „Vína z Dolní Moravy“ v rámci Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko a vydání propagačních tiskovin“.

Projekt se skládal z těchto tří aktivit:

A. Čerpání finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje poskytnuté na realizaci projektu bylo započato v měsíci prosinci 2008, kdy byl občanskému sdružení přidělen úvěrový rámec ve výši 50.000,- Kč. Ve stejném měsíci bylo provedeno také čerpání této částky na profinancování projektu „Obnova přírodních a kulturních zdrojů na Dolní Moravě“, který byl realizován v rámci programu LEADER ČR 2008 Ministerstva zemědělství ČR ve druhé polovině roku 2008. Projekt byl úspěšně zrealizován a vyúčtován ve stanoveném termínu. Úvěr byl splacen k 31.12.2009. Náklady spojené s vedením bankovního úvěru a úroky z tohoto úvěru činily v součtu 5.771,10 Kč.

B. Úroky a bankovních poplatků z úvěru na realizaci projektu "Vína z Dolní Moravy". V rámci Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko byl na podzim roku 2008 podpořen náš projekt "Vína z Dolní Moravy", který se zaměřuje na přímou podporu marketingu vinařských subjektů působících ve 22 členských obcích naší MAS. Celkem se jednalo o podporu 120 subjektů z české strany a 55 z rakouské strany. Celkové náklady projektu dosáhli výše 630 tis. Kč, z toho byla obdržena 70% dotace z fondu. Na předfinancování tohoto projektu jsme v březnu 2009 přijali bankovní úvěr ve výši 400 tis. Kč. Z tohoto důvodu jsme také dne 5.5.2009 požádali o změnu a rozšíření účelu uzavřené smlouvy. Návrh byl ze strany Jihomoravského kraje přijat a schválen. Do 31.12.2010 bylo na tuto podporu čerpáno celkem 10.968,- Kč.

C. Třetí aktivitou zahrnuto do podpory bylo pořízení nových propagačních materiálů a nástrojů, které významně podporují marketing naší MAS a také území obcí, které patří do naší působnosti. Jednalo se o pořízení informačního banneru v rámci komplexního propagačního manuálu „Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem“ s tématickým zaměřením na podporu vinařství v oblasti s názvem „Vína Dolní Moravy“. Dále byly pořízeny potřebné propagační materiály informující o naší MAS, které jsou dostupné všem zájemcům na námi organizovaných akcích, v informačních centrech, ale také na veletrzích cestovního ruchu a dalších akcích. Brožurka formátu 1/3 A4 byla pořízena v počtu 600 ks.
Dále bylo provedeno doplnění již chybějících propagačních předmětů s tématem „Vína Dolní Moravy“, které podporují vinařský marketing v oblasti Podluží a Hodonínska. Jednalo se o obal na láhve s potiskem v počtu 100 ks a propagační taška na víno s potiskem v počtu 200 ks.
Na propagační předměty bylo čerpáno celkem 36.000,- Kč z poskytnuté dotace.

Dotace Jihomoravského kraje ... 50.000,- Kč
Skutečné náklady projektu ... 52.739,10 Kč

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz