• Podpora činnosti 2007

Zajištění činnosti organizace ve druhé polovině roku 2007

Realizací projektu bylo finančně podpořeno zajištění základního personálního a administrativního zázemí MAS Dolní Morava pro druhou polovinu roku 2007. Cílem projektu bylo tedy vytvořit nejen funkční sdružení, jehož nedílnou součástí jsou podnikatelé, zástupci samosprávy i veřejnosti, ale také vytvořit společnou strategii a směřovat veškeré úsilí k podpoře venkova formou projektových dokumentací. Pro naplnění těchto cílů bylo nutné profesionalizovat management sdružení. Za tímto účelem byla uzavřena smlouva o provedení činnosti s Ondřejem Gibalou. Smluvní vztah a tedy i pozice manažera sdružení byla vytvořena k 17.9.2007. Smlouvou o provedení činnosti byla stanovena také náplň práce manažera.
Dílčím cílem projektu bylo připravit a sezvat veřejná sezení pro zástupce podnikatel, NNO i obcí, které byly uskutečněny téměř ve všech obcích, formou uspořádání intenzivní informační kampaně na území obcí MAS, s použitím všech dostupných medií (tisk, vývěsky, internet, televize, KTV, rozhlas). Celkem bylo realizováno 18 samostatných seminářů a jeden společný pro všechny obce, který se konal v Dolních Bojanovicích. Semináře byly uspořádány v měsících říjen a listopad 2007. Seminářů se zúčastnilo více než 190 účastníků.

Uskutečněné semináře v jednotlivých obcích:
02.10.2007 ... Mutěnice
04.10.2007 ... Moravská Nová Ves
09.10.2007 ... Čejkovice
11.10.2007 ... Prušánky
18.10.2007 ... Dubňany
23.10.2007 ... Mikulčice
25.10.2007 ... Lužice
30.10.2007 ... Dolní Bojanovice
31.10.2007 ... Čejč, Terezín, Karlín
01.11.2007 ... Starý Poddvorov
06.11.2007 ... Lanžhot
08.11.2007 ... Rohatec
13.11.2007 ... Týnec
14.11.2007 ... Moravský Žižkov
22.11.2007 ... Kostice
27.11.2007 ... Hrušky
29.11.2007 ... Ladná
04.12.2007 ... Dolní Bojanovice

Cílem seminářů bylo seznámit zájemce s možnostmi programu LEADER, s funkčností Místních akčních skupin, s chystanými Operačními programy. Dále také byly zájemcům prezentovány základy projektové přípravy. Důležitým bodem všech těchto seminářů byla zejména aktualizace strategie sdružení, neboli doplnění a dokončení „Strategické plánu Leader“, který byl spolu se žádostí o financování předložen dne 21.12.2007 na centrále SZIF do IV. osy EAFRD Programu rozvoje venkova 2007 – 2013, opatření LEADER+.
Dalším cílem těchto seminářů bylo oslovit účastníky, se zájmem o realizaci svých rozvojových záměrů, aby tyto předložili do projektového zásobníku MAS Dolní Morava. Také byly prezentovány některé příklady realizace projektů v programu LEADER+ u partnerských MAS. K této příležitosti byli také pozváni hosté z partnerských MAS, kteří prováděli částečnou facilitaci seminářů. Semináře tak navštívila také Anna Čárková, manažerka MAS Kyjovské Slovácko, Mgr. Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko, Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS Poodří. Na závěrečném společném semináři všech obcí, již byl oficiálně představen nový Strategický plán Leader, projektový zásobník a hlavní cíle na další období. Dále byla aktualizována členská základna. S novými členy byla uzavřena Rámcová partnerská smlouva.

Zajištěné aktivity projektu:
- vybudována funkceschopnost MAS
- aktualizovaná strategii a vytvořen nový Strategický plán Leader
- bylo zrealizováno 18 seminářů v obcích
- veřejnost byla na seminářích seznámena s příklady činnosti již fungujících MAS.
- vytvořen model propagace MAS, vytvořeno technické a personální zázemí.
- vybudování www stránek sdružení
- zapojení profesionálních konzultantů do realizace strategického plánu

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz