• Země, voda, vzduch

Země, voda, vzduch

Země, voda, vzduch – Setkání dětí z česko - rakouského příhraničí

V rámci realizace projektu byly naplánovány celkem tři celodenní setkání dětí základních škol z příhraničních oblastí České republiky a Rakouska s cílem podpořit vzájemné setkávání a navázání přátelství mezi dětmi z obou oblastí. Tato setkání organizovala Místní akční skupina Dolní Morava za organizačního přispění přeshraničního partnera rakouského regionu Weinviertler Dreiländereck. V rámci společného česko - rakouského projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu malých projektů Jižní Morava – Dolní Rakousko, proběhly tři celodenní setkání dětí z celkem 11 základních škol z příhraniční oblasti Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko a 2 základních škol Weinviertler Dreiländereck z Dolního Rakouska.

První setkání s názvem „Země“ se uskutečnilo 23. října 2009 roku v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích a bylo věnováno krásám Jižní Moravy a regionální historii. Zúčastnilo se ho 43 dětí z 13 základ. škol z oblasti Dolní Moravy a rakouského Poysdorfu a Drasenhofenu. Z toho 33 dětí z České republiky a 10 dětí z Rakouska. Jednalo se o žáky 4.-9. tříd s jazykovou znalostí němčiny a angličtiny pro usnadnění vzájemné komunikace. V rámci programu prvního setkání děti včetně pedagogického doprovodu absolvovaly zajímavé vzdělávací a poznávací aktivity jako např. semináře o lužním lese u soutoku Dyje a Moravy, o historii osídlení Velké Moravy a slovanského hradiště v Mikulčicích, seminář o myslivosti a také prohlídku expozice muzea. Ve skupinkách se učily staroslovanské písmo hlaholici, kreslily výkresy, seznamovaly se s vystavenými exponáty, plnily úkoly a absolvovaly procházku po okolním lužním lese. Na závěr akce se všichni sešli u připraveného táboráku k opékání klobásků. Při slavnostním zakončení byly dětem i zúčastněným školám předány pamětní listy.

V pořadí druhé setkání s názvem „Voda“ proběhlo v Rakousku 22.ledna 2010. Setkání se opět účastnilo 44 dětí z 11 základních škol z Podluží a Hodonínska a ZŠ z rakouského Poysdorfu a Drasenhofenu. Z toho 34 dětí z České republiky a 10 dětí z Rakouska. Slavnostní zahájení se uskutečnilo v Poysdorfu v prostorách muzea. Přítomné děti shlédly film o historii i současných tradicích této vinařské oblasti a seznámily se s expozicí o historii osídlení a vzniku Poysdorfu. Žáci navštívili také místní základní školu, kde pro ně rakouské děti připravily občerstvení, prohlídku školy a seznámily je s výukou a vybavením učeben i školní knihovny. Po návštěvě školy absolvovaly děti prohlídku lichtenštejnského zámku ve Wilfersdorfu, kde se mimo jiné seznámily se stromem rodových větví Lichtenštejnů. Vyvrcholením druhého setkání byla návštěva Termálních lázní v Laa an der Thaya, kde společné putování děti ukončily relaxačním pobytem v soustavě lázeňských bazénů s prezentací možností a nabídky tohoto lázeňského místa. Při odjezdu děti obdržely památeční listy a drobné dárky.

V pořadí třetí a zároveň závěrečné setkání dětí z Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko a rakouského Weinviertler Dreiländereck se uskutečnilo v pátek 9. dubna 2010. Poslední setkání s názvem „Vzduch“ proběhlo u nové regionální rozhledny "Na Podluží" u Nového Poddvorova a zúčastnilo se ho celkem 49 dětí z 11 českých a 2 rakouských základních škol. Z toho 36 dětí z České republiky a 13 dětí z Rakouska. Děti přijely do Nového Poddvorova, kde se v místním kulturním domě posilnily na cestu a krátce po deváté hodině se vydaly k regionální rozhledně. Účastníky setkání přivítal Ing. Josef Smetana, předseda MAS Dolní Morava, spolu s předsedou Regionu Podluží Ing. Jaroslavem Kremlem a starostou Nového Poddvorova Františkem Kašíkem. Po uvítání se děti z českých i rakouských škol rozdělily do čtyř mezinárodních skupin a během dopoledne se vzájemně prostřídaly v různých činnostech. Jedna skupinka malovala novou rozhlednu, další se seznamovala se způsobem a podmínkami výsadby  zeleně. Teoretické informace si pak děti prakticky vyzkoušely při zvelebování okolí rozhledny. Třetí skupinka tvořila různé šperky z korálků a čtvrtá skupinka vystoupala na samý vrchol rozhledny. S pomocí buzoly děti hledaly v okolí rozhledny různé zajímavosti, jako například větrný mlýn u Starého Poddvorova. Po obědě se žáci zapojili do soutěže, která skupinka navleče nejdelšího korálkového hada v určitém časovém limitu. Soutěž byla napínavá a výsledky vyrovnané. Za mohutného povzbuzování ze strany svých žáků si v navlékání korálků zasoutěžili také páni učitelé a ředitelé zúčastněných škol. Po vyhodnocení soutěže dostaly děti sladkou odměnu a společně vyzdobily okolí rozhledny. Tak jako i u předešlých dvou setkání, obdrželi na závěr žáci drobné dárky a pamětní listy. Všichni se pak společně na památku vyfotili u nové rozhledny.

Každému společnému setkání předcházelo vždy setkání společného realizačního týmu a další setkání s pedagogickými pracovníky zúčastněných základních škol v České republice.
Cílem projektu MAS Dolní Morava bylo vzájemné setkání dětí dvou sousedních zemí, které spojuje nejen společná hranice, ale také část historie. Prostřednictvím těchto setkání děti poznávaly obě země i své sousedy a navázaly nová přátelství se svými vrstevníky na obou stranách hranice. Snahou bylo motivovat děti k rozšiřování svých dovedností a znalostí nejen v oblasti německého jazyka, ale také při ochraně přírody či znalosti historie obou zemí.

Plánovaný počet dětí akce „Země“:  40 dětí z ČR a Rakouska
Skutečný počet dětí akce „Země“:   43 dětí z ČR a Rakouska (akce proběhla 23.10.2010)
Z toho 33 dětí Česká republika a 10 dětí Rakousko.

Plánovaný počet dětí akce „Voda“:  40 dětí z ČR a Rakouska
Skutečný počet dětí akce „Voda“:   44 dětí z ČR a Rakouska  (akce proběhla 22.1.2010)
Z toho 34 dětí Česká republika a 10 dětí Rakousko.

Plánovaný počet dětí akce „Vzduch“:  40 dětí z ČR a Rakouska
Skutečný počet dětí akce „Vzduch“:   49 dětí z ČR a Rakouska  (akce proběhla 09.4.2010)
Z toho 36 dětí Česká republika a 13 dětí Rakousko.

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz