• Regionální gastronomie

Regionální gastronomie

V pátek 19. a v sobotu 20. listopadu 2010 pořádala MAS Dolní Morava vzdělávací seminář věnovaný regionální gastronomii. Vzdělávací akce nesla oficiální název „Regionální gastronomie jižní Moravy a tvorba pěších tras, venkovských muzeí a dalších produktů venkovského cestovního ruchu“ a byla součástí projektu Krajského sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje „Tradice a inovace ve venkovském cestovním ruchu na jižní Moravě“.

První den přivítal Ing. Josef Smetana, předseda MAS Dolní Morava, třicet přihlášených účastníků semináře v sále regionálního centra v Hodoníně a seznámil je s územím a realizovanými projekty Místní akční skupiny a Regionu Podluží. Dále manažerka mikroregionu Hodonínsko Patrícia Juráňová blíže seznámila účastníky s turistickou infrastrukturou našeho území, s realizovanými a připravovanými projekty hypostezek, cyklostezek a cyklotras na Hodonínsku.

V hlavním dopoledním bloku přednášek PhDr. Alena Káňová, zástupkyně Městského muzea a galerie v Břeclavi, seznámila přítomné s národopisnými zajímavostmi oblasti Podluží, s historií a vývojem gastronomie na Podluží a také s provázaností stravování s liturgickým rokem na Podluží a Slovácku. Následoval neméně zajímavý blok přednášek o sommelierství, určování a třízení vín, o historii a pravidlech podávání a servírování pokrmů a nápojů, v podání nejznámějšího českého a moravského sommeliera Libora Nazarčuka z Břeclavi. Nechyběly ani praktické ukázky servírování a degustace vína a na závěr ukázka jeho mistrovské disciplíny v „sabráži“, tedy sekání sektů. Po ukončení vzdělávacího bloku následoval přesun účastníků do Dolních Bojanovic, kde po společné večeři pokračovali účastníci v diskuzi a vzájemném předávání zkušeností ve vinotéce penzionu Václav, v jehož prostorách byli i ubytováni.

Druhý den přivítali účastníky členové muzejního spolku v Lužicích v regionálním muzeu Starý kvartýr. Účastníci shlédli vystavované expozice a seznámili se s aktivitami muzejního spolku. Následoval přesun do obce Tvrdonice, kde po prohlídce amfiteátru národopisného areálu následovala v penzionu „U Kosíků“ řízená ochutnávka vín, kterou provázel MUDr. Pavel Kosík. Jak bylo přítomnými podotknuto, ochutnávalo se víno přímo z rukou lékaře. Dále byla připravena ochutnávka regionální kuchyně, kde nechyběl ovar, pečené maso, pečená jelita, škvarky, tlačenka, lokše, pečené brambory a další tradiční pochutiny.

Celá vzdělávací akce se setkala s kladnou odezvou všech účastníků a o atraktivitě tématu regionální gastronomie svědčilo také to, že již první den se předpokládaná doba semináře prodloužila o více než dvě hodiny a to zejména díky velkému zájmu o diskutovaná témata ze strany účastníků akce.

Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat zejména PhDr. Aleně Káňové, Liboru Nazarčukovi, MUDr. Pavlu Kosíkovi a členům muzejního spolku v Lužicích.

 

TENTO PROJEKT „Tradice a inovace ve venkovském cestovním ruchu na jižní Moravě“

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

v rámci opatření III.3.1 Vzdělání a informace Programu rozvoje venkova ČR

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz