Aktuálně z MAS

Projekt Dva regiony - jedna tvář

V srpnu tohoto roku jsme ukončili fyzickou realizaci projektu s názvem „Dva regiony – jedna tvář“ a koncem září dokončili vyúčtování projektu. Cílem tohoto projektu bylo navázání a posilování úspěšné spolupráce partnerů v česko-slovenském příhraničním regionu (Podluží, Hodonínsko a Piešťany a okolí) v oblasti rozšíření nabídky služeb, zvyšování kvality a dostupnosti informací o tomto území pro obyvatele a návštěvníky obou těchto území. Historická propojenost kulturních tradic, zvyků, činností a životního stylu obyvatel byl významným motivem k navázání bližší vzájemné výměny zkušeností. Tyto dvě území mají mnoho společných hodnot, které dneska podtrhuje živá vzájemná vinařská a lázeňská turistika, ale zároveň mezi nimi existuje celá řada odlišností, které stály za připomenutí. V rámci projektu došlo k vytvoření kvalitního a veřejnosti přístupného zázemí, ve formě návštěvního místa s expozicí, které bude dokladovat uvedené propojovací prvky obou příhraničních území. Slovácko i Trnavský kraj mají mnoho společných hodnot, které dneska podtrhuje živá vzájemná vinařská a lázeňská turistika, ale zároveň mezi nimi existuje celá řada odlišností, které stojí za připomenutí.

V rámci projektu vzniklo regionální informační místo, jehož cílem je poskytnout uživatelům kvalitní a přehledné informace nejen o aktuálním dění v příhraničních regionech, ale také o jejich historii, kultuře a společných hodnotách. Dále bylo vytvořené propagační video, které zobrazuje krásy a turistické cíle obou regionů. Ve stejném duchu byla vydaná brožurka, která nese název Dva regiony – jedna tvář. Video a brožurka slouží jako propagační materiál, který je k dispozici v nově vzniklém regionálním informačním místě.
Pro přiblížení obou regionů byly uspořádané semináře, exkurze, vystoupení a účast na prezentačních akcích, které probíhaly na obou stranách.

20190820 173247
IMG 1286
IMG 1325
IMG 1684
Kopie Souboru IMG 1747
RC IC

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING