Aktuálně z MAS

Doporučené projekty v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV)

Výbor MAS na svém jednání dne 26.10.2020 doporučil k podpoře celkem 25 z 32 žádostí předložených v rámci 4. výzvy PRV v území MAS Jižní Slovácko. Bohužel 7 žádostí nemohlo být doporučeno k realizaci a podpoře a to z důvodu vyčerpání alokace v příslušných fichích programu.

Dotační podpory se dočkají zejména zemědělští podnikatelé s projekty zaměřenými třeba na pořízení mulčovače, kypřiče, elektrických nůžek či nerezových nádob do vinařství. V oblasti nezemědělského podnikání uspěly projekty podporující tesařské a truhlářské řemeslo či zaměřené na podporu ubytovacích kapacit pro cestovní ruch. Ve fichi na podporu služeb a obnovy vesnic (článek 20 PRV) uspěly například projekty rekonstrukce školní jídelny, hasičské zbrojnice či knihovny, a také projekty podporující spolkovou činnost v komunitním centru či sokolovně.

Vybrané žádosti budou v následně odeslány ke kontrole na příslušný řídící orgán.

Všem úspěšným žadatelům gratulujeme!

TABULKA DOPORUČENÝCH PROJEKTŮ

  • Vytvořeno dne .

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz