• Aktuality
  • Výpis všech aktualit
  • Pozvánka na jednání pracovní skupiny Podnikání, zaměstnanost, inovace spolku Místní akční skupina Jižní Slovácko

Aktuálně z MAS

Pozvánka na jednání pracovní skupiny Podnikání, zaměstnanost, inovace spolku Místní akční skupina Jižní Slovácko

POZVÁNKA
na jednání pracovní skupiny Podnikání, zaměstnanost, inovace
spolku MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA JIŽNÍ SLOVÁCKO

Předseda Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z.s. Vás zve na jednání pracovní skupiny

Podnikání, zaměstnanost, inovace v úterý 8.6.2021 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti regionálního centra v Hodoníně (přízemí).

 

POZVÁNKA (KE STAŽENÍ)

Program:


1) Úvod
2) Prezentace dotazníkového šetření MAS - podnikatelé
3) Problémy a potřeby území pro Strategii CLLD v letech 2021-2027 v oblasti zaměstnanosti, podnikání a inovací
4) Výhled dotací přes MAS v novém programovacím období
5) Závěr

 

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Jižní Slovácko CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008289
Projekt Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jižní Slovácko
CLLD_16_01_070

IROP CZ RO B C RGB

  • Vytvořeno dne .

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz