• Mikroregion Hodonínsko

    Mikroregion Hodonínsko

školení

ŠKOLENÍ ZASTUPITELŮ ČLENSKÝCH OBCÍ

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 proběhlo pod záštitou dobrovolných svazků obcí - Mikroregionu Hodonínsko a Obce pro Baťův kanál, školení pro nově zvolené i stávající zastupitele členských obcí dobrovolných svazků. Školení bylo současně realizováno v rámci projektu Center společných služeb, do kterého je Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí zapojen.

V průběhu čtvrtečního podvečera se zastupitelé seznámili se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Okrajově byla probrána problematika veřejných zakázek a ochrany osobních údajů. S uvedenými tématy přítomné seznámili Mgr. Pavel Jurečka, JUDr. Marek Šimek a Ing. Marián Maňák. 

IMG 4550 1
IMG 4553
IMG 4554

Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí

sídlo svazku obcí: Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
info@hodoninsko.eu
IČ: 71248633, BÚ: 35-4579330217/0100 KB Hodonín, a.s.

vytvořil www.pixelhouse.cz

hodoninsko