VÝSADBA ALEJE U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ REPUBLIKY

U příležitosti 100. výročí založení republiky se v neděli 28. října 2018 uskutečnila v Rohatci slavnostní výsadba aleje, která se nachází u vodárny, mezi silnicí a Gebhardem. Zde bylo vysázeno 100 stromů - lip, javorů a jedlých kaštanů. Výsadby se zúčastnili místní občané, zástupci spolků a významné osobnosti Rohatce. Dále nechyběli ani představitelé okolních obcí či zástupci místních akčních skupin a dobrovolných svazků obcí. Dva stromy byly zasazeny také za Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí.

Obci Rohatec tímto děkujeme za pozvání a příjemně strávené slavnostní odpoledne.

1
2
3
4
5
6

Tagy: Akce